หลอดไฟหน้าปัดโบราณ , VU มิเตอร์แบบเข็ม และรวมๆ อะไหล่รุ่นเก่า

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

*****    ค่าส่งครั้งละ 40 บาท  *****

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044 

รายการที่ 1.  หลอดไฟหน้าปัดโบราณ  รูปทรงแบบฟิวส์ตัวยาว 30 มม.ใช้กับเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆ มีขนาด 6.3V. ,  8V. และ 12V.  ปั้มที่หลอด 0.15A   ขายดวงละ 35 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:49:24 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 2.  VU  มิเตอร์แบบเข็ม  (หลอดไฟส่องหน้าปัด 12V.)  ขายตัวละ 200 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:50:19 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 3.  หัวเทป คตท. 200 โอห์ม ขายหัวละ 30 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:50:59 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 4.  หลอดไฟแสดงสถานะ หรือหลอด Power 220V  แบบกลม เจาะรูใส่ 9 มม. (แบบกลมต้องใส่ R 150k  มีแถมไปให้ครับ)  ขายดวงละ 50 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:51:44 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 5.  ปลั๊กไฟตัวเมียแบบเหลี่ยม ใช้กับวิทยุรุ่นเก่า ไปบัดกรีต่อสายเอาครับ ขายตัวละ 30 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:52:23 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 6.  เทอร์มินอลต่อสาย  ขายอันละ 30 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:53:15 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 7.  ที่พักสายยาว ขายอันละ 30 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:53:47 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 8.  ที่พักสายสั้น  ขาย 5 อัน 30 บาท 

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:54:29 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 9.  สวิทช์โยก ก้านกลม 6 ขา ขายตัวละ 50 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:55:18 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 10.  สวิทช์โยก ก้านแบน 6 ขา และก้านกลม 3 ขา ขายตัวละ 50 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:56:03 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 11.  สวิทช์โยกเปิด-ปิด 2 ขา ก้านแบน SMK ขายตัวละ 50 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:56:53 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 12.  สวิทช์โยกเปิด-ปิด 2 ขา  NOBLE  125V  5A  ขายตัวละ 50 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:57:36 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 13.  สวิทช์โยกเปิด-ปิด 4 ขา 5A 250V  ขายตัวละ 50 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:58:16 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 14.  สวิทช์โยกตัวเล็ก 6 ขา ก้านแบน ขายตัวละ 30 บาท 


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:58:53 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 15.  สวิทช์เลื่อนตัวเล็ก 9 ขา ขายตัวละ 30 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,  ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  8:59:35 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 16.  ซีเลคเตอร์แบบหมุน ยี่ห้อ ALPS 4 แบนด์ 3 ชั้น + วอลุ่ม 20KA 2 ชั้น ตัวใหญ่แข็งแรง ขายตัวละ 150 บาท 


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:00:13 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 17.  วอลุ่ม ALPS 3 ชั้น มีสวิทช์ ดูตามรูปเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับ ตัวใหญ่แข็งแรง ขายตัวละ 100 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:01:10 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 18.   ซีเลคเตอร์แบบกด 3 ปุ่ม ขายอันละ 70 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:02:14 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 19.  ซีเลคเตอร์ + สวิทช์ แบบกด 5 ปุ่ม ขายอันละ 100 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,  ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:03:01 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 20.  Tab RCA ติดแท่น แบบ 3P ขายตัวละ 40 บาท  และแบบ 5P ขายตัวละ 50 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:03:42 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 21.  ขั้วลำโพงโบราณ ขายคู่ละ 40 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:04:21 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 22.  ขั้วใส่ฟิวส์ หรือหลอดไฟหน้าปัด  ขายคู่ละ 40 บาท


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:05:00 (IP : 27.55.88.XXX)


รายการที่ 23.  หัวไมค์ Dynamic วัดได้ 600 โอห์ม ขายหัวละ 50 บาท

โทร. 087-550-3044  ,,,,,   ID Line  0875503044


 ตับเต่า    9 มีนาคม 2563  9:05:52 (IP : 27.55.88.XXX)


-


 ตับเต่า    17 มีนาคม 2563  10:00:45 (IP : 27.55.66.XXX)


-


 ตับเต่า    19 มีนาคม 2563  13:21:03 (IP : 27.55.72.XXX)


-


 ตับเต่า    8 เมษายน 2563  10:07:44 (IP : 27.55.84.XXX)


-


 ตับเต่า    11 เมษายน 2563  11:36:06 (IP : 223.24.162.XXX)


-


 ตับเต่า    15 เมษายน 2563  13:58:43 (IP : 223.24.190.XXX)


-


 ตับเต่า    20 เมษายน 2563  8:52:35 (IP : 223.24.171.XXX)


-


 ตับเต่า    28 เมษายน 2563  14:10:28 (IP : 49.237.16.XXX)


-


 ตับเต่า    5 พฤษภาคม 2563  10:40:15 (IP : 27.55.68.XXX)


-


 ตับเต่า    25 พฤษภาคม 2563  14:46:05 (IP : 1.46.35.XXX)


-


 ตับเต่า    5 มิถุนายน 2563  18:10:43 (IP : 223.24.62.XXX)


-


 ตับเต่า    15 มิถุนายน 2563  14:07:40 (IP : 223.24.145.XXX)


-


 ตับเต่า    24 มิถุนายน 2563  9:42:16 (IP : 49.237.16.XXX)


-


 ตับเต่า    30 มิถุนายน 2563  9:21:34 (IP : 27.55.86.XXX)


-


 ตับเต่า    4 กรกฎาคม 2563  17:31:36 (IP : 223.24.190.XXX)


-


 ตับเต่า    9 กรกฎาคม 2563  16:05:13 (IP : 223.24.163.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ