แผ่นระบายความร้อน (HEATSINK)

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

จากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น

-


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:30:01 (IP : 223.205.250.XXX)


-


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:30:37 (IP : 223.205.250.XXX)


-


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:31:06 (IP : 223.205.250.XXX)


6


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:32:00 (IP : 223.205.250.XXX)


7


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:33:01 (IP : 223.205.250.XXX)


8


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:33:46 (IP : 223.205.250.XXX)


9


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:34:20 (IP : 223.205.250.XXX)


10


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:35:18 (IP : 223.205.250.XXX)


11


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:36:33 (IP : 223.205.250.XXX)


12


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:37:19 (IP : 223.205.250.XXX)


13


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:38:38 (IP : 223.205.250.XXX)


14


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:39:48 (IP : 223.205.250.XXX)


15


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:41:01 (IP : 223.205.250.XXX)


16


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:42:21 (IP : 223.205.250.XXX)


17


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:43:52 (IP : 223.205.250.XXX)


18


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:44:47 (IP : 223.205.250.XXX)


19


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:45:32 (IP : 223.205.250.XXX)


20


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:46:23 (IP : 223.205.250.XXX)


21


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:47:13 (IP : 223.205.250.XXX)


22


 Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:48:18 (IP : 223.205.250.XXX)


ขอขอบคุณ

1. เจ้าของพื้นที่ (ลุงพงและทีมงาน)

2. หนังสือ "  อิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น "

3. ผู้เขียน (คุณวิเศษ  ศักดิ์ศิริ)

4. ผู้สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ทุกท่าน

เป็นอย่างสูงยิ่งมา  ณ  โอกาสนี้. Paiyon    25 กุมภาพันธ์ 2563  6:54:07 (IP : 223.205.250.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ