*******ขายซีดีเพลงไทยทั่วไป*******

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจสินค้าโพสต์จองได้ทันทีหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 082 3404809

ค่าจัดส่งลงทะเบียน 30 บาท

บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 067 2 88586 8 ชื่อ Sorasak 

ขอบคุณ Thaigramophone

Wink

1.NM/ 400 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:27:50 (IP : 118.174.163.XXX)


2.DD/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:29:52 (IP : 118.174.163.XXX)


3.NM/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:31:28 (IP : 118.174.163.XXX)


4.NM/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:33:18 (IP : 118.174.163.XXX)


5.SMA/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:34:44 (IP : 118.174.163.XXX)


6.SMใหญ่/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:35:38 (IP : 118.174.163.XXX)


7.SMใหญ่/ NM/ 300 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:37:46 (IP : 118.174.163.XXX)


8.SMA/ VG++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:38:58 (IP : 118.174.163.XXX)


9.NM/ 300 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:39:41 (IP : 118.174.163.XXX)


10.DD/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:41:48 (IP : 118.174.163.XXX)


11.VG+++/ ขายคู่ 400 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:45:49 (IP : 118.174.163.XXX)


11.1


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:46:15 (IP : 118.174.163.XXX)


12.um/ NM/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:47:17 (IP : 118.174.163.XXX)


13.GRII/ VG++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:48:30 (IP : 118.174.163.XXX)


14.UMขอบเลเซอร์/ NM/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:50:17 (IP : 118.174.163.XXX)


โทรจอง 7 ครับ

ยอดโอน 330 บาท

ขอบคุณครับ

Wink


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:51:57 (IP : 118.174.163.XXX)


12


 jaeaggie    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:54:11 (IP : 184.22.211.XXX)


15.DD UM/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:54:36 (IP : 118.174.163.XXX)


16.SMA แผ่นทอง/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:55:34 (IP : 118.174.163.XXX)


081-4070195


 jaeaggie    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:56:09 (IP : 184.22.211.XXX)


รับจองคุณjaeggie แผ่น 12 ครับ

Wink


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:56:38 (IP : 118.174.163.XXX)


17.VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:57:37 (IP : 118.174.163.XXX)


17 Byrd & Heart


 otto    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:58:52 (IP : 61.19.205.XXX)


18.DDสะดือ/ VG++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  14:59:36 (IP : 118.174.163.XXX)


19.UM/ VG+++/ 200 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:00:23 (IP : 118.174.163.XXX)


20.VG+++/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:02:11 (IP : 118.174.163.XXX)


รับจองคุณotto แผ่น 17 ครับ

Wink


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:03:23 (IP : 118.174.163.XXX)


21.VG+++/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:04:22 (IP : 118.174.163.XXX)


22.VG++/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:05:50 (IP : 118.174.163.XXX)


23.DD/ NM/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:07:03 (IP : 118.174.163.XXX)


24.NM/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:07:48 (IP : 118.174.163.XXX)


25.แผ่นโปรโม/ NM/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:09:22 (IP : 118.174.163.XXX)


26.SMA/ NM/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:11:00 (IP : 118.174.163.XXX)


27.NM/ แผ่นคู่ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:12:18 (IP : 118.174.163.XXX)


27.1


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:12:51 (IP : 118.174.163.XXX)


28.UMขอบเลเซอร์/ VG+++/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:13:48 (IP : 118.174.163.XXX)


27. อัสนี - วสันต์ สายล่อฟ้า


 otto    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:14:45 (IP : 61.19.205.XXX)


29.DD/ VG+++   30.NM

แผ่นละ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:15:11 (IP : 118.174.163.XXX)


31.NM/ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:16:55 (IP : 118.174.163.XXX)


32.NM/ แผ่นคู่ 150 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:20:58 (IP : 118.174.163.XXX)


รับจองคุณotto แผ่น 27 ครับ

Wink


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:21:56 (IP : 118.174.163.XXX)


33.VG++/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:23:24 (IP : 118.174.163.XXX)


34.VG++/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:24:38 (IP : 118.174.163.XXX)


35.VG+/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:27:13 (IP : 118.174.163.XXX)


36.VG+/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:28:00 (IP : 118.174.163.XXX)


37.VG+/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:28:59 (IP : 118.174.163.XXX)


38.NM/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:29:59 (IP : 118.174.163.XXX)


36


 takechi    11 กุมภาพันธ์ 2563  15:45:55 (IP : 61.7.252.XXX)


รับจองคุณtakechi แผ่น 36 ครับ

Wink


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  16:02:57 (IP : 118.174.163.XXX)


39.VG++/ 100 บาท


 จ่าเข้ม    11 กุมภาพันธ์ 2563  16:04:19 (IP : 118.174.163.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ