วันอังคาร ที่ 11 กพ. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขายแผ่นเสียงเพลงสากล

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ ราคา 3500 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:29:15 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:29:36 (IP : 124.122.147.XXX)


2. ปกVG แผ่นVG++ราคา 1450 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:30:18 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:30:54 (IP : 124.122.147.XXX)


3. ปกVG แผ่นVG++ราคา 230 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:31:25 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:31:41 (IP : 124.122.147.XXX)


4. ปกVG แผ่นVG++ราคา 120 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:32:14 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:32:37 (IP : 124.122.147.XXX)


5. ปกVG แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:33:07 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:33:24 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:33:46 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกหลัง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:34:06 (IP : 124.122.147.XXX)


6. ปก/แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:34:36 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:34:59 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:35:13 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกหลัง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:35:57 (IP : 124.122.147.XXX)


7. ปกVG แผ่นVG++ราคา 200 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:36:30 (IP : 124.122.147.XXX)


8. ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:37:12 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:37:40 (IP : 124.122.147.XXX)


9. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 350 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:38:27 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:38:45 (IP : 124.122.147.XXX)


10. ปกแจก แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:39:22 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:39:41 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:39:57 (IP : 124.122.147.XXX)


11.ปก/แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:40:24 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:40:46 (IP : 124.122.147.XXX)


12. ปกแจก แผ่น VG++ ราคา 100 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:41:26 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:41:44 (IP : 124.122.147.XXX)


13. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 590  บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:42:29 (IP : 124.122.147.XXX)


gr]'


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:42:46 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:43:06 (IP : 124.122.147.XXX)


14. ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:43:28 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:43:41 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:43:55 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกหลัง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:44:12 (IP : 124.122.147.XXX)


15. ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 120 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:44:58 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:45:13 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกหลัง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:45:30 (IP : 124.122.147.XXX)


16. ปกVG+ แผ่นNM ราคา 100 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:46:18 (IP : 124.122.147.XXX)


gr]'


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:46:32 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกหลัง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:46:55 (IP : 124.122.147.XXX)


17.ปกVG แผ่นVG++ราคา 120 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:47:48 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:48:04 (IP : 124.122.147.XXX)


ปกรายการที่ 17


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:48:36 (IP : 124.122.147.XXX)


18. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:49:12 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:54:51 (IP : 124.122.147.XXX)


19. ปกVG แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:55:35 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:56:08 (IP : 124.122.147.XXX)


20. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:56:43 (IP : 124.122.147.XXX)


เพลง


 nat09    11 กุมภาพันธ์ 2563  7:57:05 (IP : 124.122.147.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ