ขายหลอดเร็ตติฟายหลายเบอร์ NOS_USE Dec.2019

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายหลอดเร็ตติฟายหลายเบอร์ NOS_USE Dec.2019

 

ยังหลอดเร็คติฟายอีกหลายเบอร์ลงไม่หมดหรือกำลังหาเบอร์อื่นนอกเหนือจากเบอร์ข้างบน

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้งมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดก่อนส่งผ่านการตรวจเช็คตรวจวัดวัดด้วย NEUBERGER RMP370, HICKOK TV10A/Uก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

 

บัญชีโอนเงิน

*ธนาคารกสิกรไทย ( K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคากรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

 ขอบคุณครับ

 

1.GZ37/CV378 MULLARD, TUBE

# Grey plate

# Triple mica

# Bottom square getter

# Brown base

# Test strong

ขายหลอดละ @3,800.00 มี 2หลอด

 

1.1 GZ37/CV378 MULLARD, TUBE

# Grey plate

# Triple mica

# Bottom square getter

# Brown base

# Test strong

ขายหลอดละ @3,800.00 มี 2หลอด


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:43:25 (IP : 49.49.239.XXX)


2.GZ32/5V4G MINIWATT label by MULLARD, NOS TUBE

# Grey plate

# Bottom square getter

 # วัดเทสหลอด new

 ขายหลอดละ @3,700.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:45:00 (IP : 49.49.239.XXX)


2.1 GZ32/5V4G MINIWATT label by MULLARD, NOS TUBE

# Grey plate

# Bottom square getter

 # วัดเทสหลอด new

 ขายหลอดละ @3,700.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:45:28 (IP : 49.49.239.XXX)


3.5U4G RAYTHEON, NOS TUBE

# Black plate

# Upper side square getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:46:09 (IP : 49.49.239.XXX)


3.1 5U4G RAYTHEON, NOS TUBE

# Black plate

# Upper side square getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:46:39 (IP : 49.49.239.XXX)


4.NU (NATION UNION ELECTRON), USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่ NOS

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:47:22 (IP : 49.49.239.XXX)


4.1 NU (NATION UNION ELECTRON), USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่ NOS

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:47:50 (IP : 49.49.239.XXX)


5.5U4G ADMIRAL, USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:51:20 (IP : 49.49.239.XXX)


5.1 5U4G ADMIRAL, USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:52:05 (IP : 49.49.239.XXX)


6.5U4G NATIONAL, RUSSIA, TUBE

# Grey plate

# Spring filament

# Bottom Dual cup getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @600.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:53:15 (IP : 49.49.239.XXX)


6.1 5U4G NATIONAL, RUSSIA, TUBE

# Grey plate

# Spring filament

# Bottom Dual cup getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @600.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:53:54 (IP : 49.49.239.XXX)


7.5U4G MAGNAVOX USA, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:56:30 (IP : 49.49.239.XXX)


7.1 5U4G MAGNAVOX USA, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:57:08 (IP : 49.49.239.XXX)


8.5U4GB RCA, TUBE

# Black plate

# Upper side O getter

# Test strong

ขายหลอดละ @450.00 มี 2หลอด


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:58:06 (IP : 49.49.239.XXX)


8.1 5U4GB RCA, TUBE

# Black plate

# Upper side O getter

# Test strong

ขายหลอดละ @450.00 มี 2หลอด


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:58:42 (IP : 49.49.239.XXX)


9.5U4GB RAYTHEON, TUBE

# Black plate

# Dual side square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 หลอดไกด์หัก @400.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  14:59:51 (IP : 49.49.239.XXX)


9.1 5U4GB RAYTHEON, TUBE

# Black plate

# Dual side square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 หลอดไกด์หัก @400.00


 Robert    8 ธันวาคม 2562  15:00:26 (IP : 49.49.239.XXX)


10 .5Y3GT RCA, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @400.00 มี 4หลอด


 Robert    9 ธันวาคม 2562  9:24:48 (IP : 49.49.233.XXX)


11.5Y3GT BRIMA, GREAT BRITAIN, NOS TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @1,200.00 มี 7หลอด


 Robert    10 ธันวาคม 2562  12:34:52 (IP : 49.49.247.XXX)


11.1 5Y3GT BRIMA, GREAT BRITAIN, NOS TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @1,200.00 มี 7หลอด


 Robert    10 ธันวาคม 2562  12:35:32 (IP : 49.49.247.XXX)


12.5V4GA/GZ32 GE, NOS TUBE

# Black plate 

# Upper O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @550.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:06:42 (IP : 49.49.235.XXX)


12.1 5V4GA/GZ32 GE, NOS TUBE

# Black plate 

# Upper O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @550.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:08:14 (IP : 49.49.235.XXX)


3.5V4GA SYLVANIA, TUBE

# Black plate

# Upper square getter

# วัดเทสหลอด TV7 Min440 (46/46, อีกหลอด 47/47) 70-75%

ขายหลอดละ @250.00 มี2หลอด


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:28:39 (IP : 49.49.235.XXX)


14.5V4GA GE, DUMONT label by GE, TUBE

# Grey plate, side square getter, (DUMONT label by GE)

# Black plate, upper O getter, (GE)

# วัดเทสหลอด >85

ขายหลอดละ @400.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:33:08 (IP : 49.49.235.XXX)


14.1 5V4GA GE, DUMONT label by GE, TUBE

# Grey plate, side square getter, (DUMONT label by GE)

# Black plate, upper O getter, (GE)

# วัดเทสหลอด >85

ขายหลอดละ @400.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:33:45 (IP : 49.49.235.XXX)


15.5V4G MAGNAVOX, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด >88

ขายหลอดละ @550.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:45:57 (IP : 49.49.235.XXX)


15.1 5V4G MAGNAVOX, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด >88

ขายหลอดละ @550.00


 Robert    12 ธันวาคม 2562  11:46:31 (IP : 49.49.235.XXX)


16.GZ32/5V4G MULLARD, BRIMA GREAT BRITAIN, TUBE

# Grey plate

# Botom square getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายหลอดละ @1,200.00


 Robert    13 ธันวาคม 2562  10:03:04 (IP : 49.49.233.XXX)


16.1 GZ32/5V4G MULLARD, BRIMA GREAT BRITAIN, TUBE

# Grey plate

# Botom square getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายหลอดละ @1,200.00


 Robert    13 ธันวาคม 2562  10:03:36 (IP : 49.49.233.XXX)


9.5U4GB RAYTHEON, TUBE

# Black plate

# Dual side square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 หลอดไกด์หัก @400.00

ขายแล้วครับ หลอดขวามือ เหลือหลอดไกด์หัก

 


 Robert    14 ธันวาคม 2562  12:59:55 (IP : 49.49.232.XXX)


17.5X4G SYLVANIA, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,700.00 มี 2หลอด


 Robert    16 ธันวาคม 2562  18:14:41 (IP : 49.49.239.XXX)


17.1 5X4G SYLVANIA, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,700.00 มี 2หลอด


 Robert    16 ธันวาคม 2562  18:15:17 (IP : 49.49.239.XXX)


18.5Z3G GE, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    19 ธันวาคม 2562  19:28:27 (IP : 49.49.240.XXX)


18.1 5Z3G GE, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @1,500.00


 Robert    19 ธันวาคม 2562  19:29:03 (IP : 49.49.240.XXX)


3.5U4G RAYTHEON, NOS TUBE

# Black plate

# Upper side square getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00

ขายแล้วครับ

 


 Robert    24 ธันวาคม 2562  12:49:43 (IP : 49.49.238.XXX)


5.5U4G ADMIRAL, USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00

ขายแล้วครับ 2หลอด

 


 Robert    24 ธันวาคม 2562  12:50:44 (IP : 49.49.238.XXX)


19.83 GE, WESTINGHOUSE, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom D Disc getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,800.00


 Robert    26 ธันวาคม 2562  7:35:17 (IP : 58.11.6.XXX)


19.1 83 GE, WESTINGHOUSE, NOS TUBE

# Black plate

# Bottom D Disc getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,800.00


 Robert    26 ธันวาคม 2562  7:35:49 (IP : 58.11.6.XXX)


4.NU (NATION UNION ELECTRON), USA TUBE

# Black plate

# Square getter

# สภาพหลอดเหมือนใหม่ NOS

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @1,500.00

ขายแล้วครับ

 


 Robert    7 มกราคม 2563  15:24:53 (IP : 49.49.235.XXX)


7.5U4G MAGNAVOX USA, TUBE

# Black plate

# Bottom square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @900.00

ขายแล้วครับ

 


 Robert    7 มกราคม 2563  15:26:00 (IP : 49.49.235.XXX)


20.5U4GB SYLVANIA, TUBE

# Black plate

# Upper O getter

# Test strong

ขายหลอดละ @400.00


 Robert    10 กุมภาพันธ์ 2563  11:15:56 (IP : 49.49.236.XXX)


21.5U4GB GE, NOS TUBE

# Grey plate

# Upper side O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 มี 2หลอด


 Robert    10 กุมภาพันธ์ 2563  11:18:21 (IP : 49.49.236.XXX)


21.5U4GB GE, NOS TUBE

# Grey plate

# Upper side O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 มี 2หลอด


 Robert    10 กุมภาพันธ์ 2563  11:19:27 (IP : 49.49.236.XXX)


21.1 5U4GB GE, NOS TUBE

# Grey plate

# Upper side O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 มี 2หลอด


 Robert    10 กุมภาพันธ์ 2563  11:22:31 (IP : 49.49.236.XXX)


 22.GZ34/5AR4 PHILIPS label by MULLARD, TUBE

# Grey plate

# Upper D getter

# f32 B7J4 Code BLACKBURN factory

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @4,500.00


 Robert    11 กุมภาพันธ์ 2563  10:55:11 (IP : 49.49.233.XXX)


22.1 GZ34/5AR4 PHILIPS label by MULLARD, TUBE

# Grey plate

# Upper D getter

# f32 B7J4 Code BLACKBURN factory

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @4,500.00


 Robert    11 กุมภาพันธ์ 2563  10:56:05 (IP : 49.49.233.XXX)


22.GZ34/5AR4 PHILIPS label by MULLARD, TUBE

# Grey plate

# Upper D getter

# f32 B7J4 Code BLACKBURN factory

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @4,500.00

ขายแล้วครับ


 Robert    18 กุมภาพันธ์ 2563  9:42:43 (IP : 171.6.123.XXX)


11.5Y3GT BRIMA, GREAT BRITAIN, NOS TUBE

# Black plate

# Square getter

# Test strong

ขายหลอดละ @1,200.00 มี 7หลอด, ขาย2หลอด, เหลือ 5หลอดสุดท้าย


 Robert    21 กุมภาพันธ์ 2563  13:43:11 (IP : 49.49.238.XXX)


21.5U4GB GE, NOS TUBE

# Grey plate

# Upper side O getter

# วัดเทสหลอด new

ขายหลอดละ @500.00 มี 2หลอด

ขายแล้วครับ


 Robert    28 กุมภาพันธ์ 2563  18:23:53 (IP : 49.49.246.XXX)


16.GZ32/5V4G MULLARD, BRIMA GREAT BRITAIN, TUBE

# Grey plate

# Botom square getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายหลอดละ @1,200.00

Mullard ขายแล้วครับ


 Robert    28 กุมภาพันธ์ 2563  18:25:15 (IP : 49.49.246.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ