ลำโพง KEF IQ 5 ตัว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)

ลำโพง KEF IQ-5
รายละเอียดกดตามนี้ครับ
http://www.hificenterthailand.com/product.detail_526292_th_2370605?lang=en
Specifications
Power Handling: 15 - 130 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohms
One KEF UNI-Q Array -- 0.75" Aluminum-Dome HF Driver At Acoustic Center Of 5.25" Titanium-Coated, Mid-Range Cone
One 5.25" Long Throw LF Bass Driver With Ultra-Low Distortion Motor System And Natural Fiber-Loaded Paper Cone
Crossover Frequency: 280Hz - 2.8kHz
Frequency Response: 43Hz - 40kHz
Thermally-Formed, High-Density MDF, Elliptical Enclosures With Massive Internal Bracing Minimize Distortion
Magnetic Shielding For Video Applications
Fully-Shrouded Terminals With Oxygen-Free Copper Wiring
Luxurious Wood-Veneer Finish
Maximum Output: 109 dB SPL @ 1 Meter
Sensitivity: 88 dB (2.83 Volts/1 Meter)
Dimensions: 32" H x 6.9" W x 10.3" D
Weight: 22.5 Pounds

ลำโพง KEF IQ-1
รายละเอียดกดตามนี้ครับ
http://www.hificenterthailand.com/product.detail_526292_th_2370601
Specifications
Power Handling: 10 - 100 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohms
Tweeter: One KEF UNI-Q Array -- 0.75" Aluminum-Dome HF Driver At Acoustic Center Of 5.25" Titanium-Coated, Mid-Range Cone
Crossover Frequency: 2.8 kHz
Frequency Response: 50 Hz - 40 kHz
Magnetic Shielding: YES
Sensitivity: 88 dB (2.83 Volts @ 1 Meter)
Maximum Output: 108 dB SPL @ 1 Meter
Two-Way Bass Reflex System
Dimensions (Each): 11.8" H x 6.9" W x 10.3" D
Weight (Each): 9.9 Pounds

CENTER KEF IQ-2C
รายละเอียดกดตามนี้ครับ
http://www.hificenterthailand.com/product.detail_526292_th_2370611
Specifications
Power Handling: 10 - 100 Watts
Nominal Impedance: 8 Ohms
Tweeter: One KEF UNI-Q Array -- 0.75" Aluminum-Dome HF Driver At Acoustic Center Of 5.25" Titanium-Coated, Mid-Range Cone
Crossover Frequency: 2.8 kHz
Frequency Response: 70 Hz - 40 kHz
Magnetic Shielding: YES
Sensitivity: 89 dB (2.83 Volts @ 1 Meter)
Maximum Output: 109 dB SPL @ 1 Meter
Two-Way Bass Reflex System
Dimensions: 6.5" H x 16.4" W x 8.7" D
Weight: 10.3 Pounds

สนใจติดต่อ 083-018-3221 , 087-346-3488 ครับ

ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:04:27 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:05:06 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:05:32 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:05:51 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:05:59 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:06:17 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:06:31 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:07:00 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:07:15 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:07:31 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:07:49 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:08:10 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:08:24 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:08:42 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:09:13 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:09:31 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:09:41 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:09:59 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:10:12 (IP : 184.22.251.XXX)


ลำโพง KEF IQ ยกชุด 5 ตัวประกอบด้วย
KEF IQ-5 = 1 คู่
KEF IQ-1 = 1 คู่
KEF IQ-2C = 1 ข้าง
ขายยกชุด 28,900 บาท

(ของใหม่ ทั้งชุด ราคา 64,600 บาท ลำโพง KEF IQ-5 ราคา 33,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-1 ราคา 15,900 บาท , ลำโพง KEF IQ-2C ราคา 14,800 บาท)


 ACAPELLA    2 ธันวาคม 2562  12:10:40 (IP : 184.22.251.XXX)


up


 ACAPELLA    3 ธันวาคม 2562  15:44:09 (IP : 184.22.251.XXX)


up


 ACAPELLA    4 ธันวาคม 2562  13:47:05 (IP : 184.22.251.XXX)


up


 ACAPELLA    5 ธันวาคม 2562  15:18:35 (IP : 184.22.251.XXX)


up


 ACAPELLA    6 ธันวาคม 2562  13:43:33 (IP : 184.22.251.XXX)


up


 ACAPELLA    6 ธันวาคม 2562  13:43:53 (IP : 184.22.251.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ