รวมภาพสงครามโลก ครั้งที่ 1 (ภาพเก่าเล่าความหลัง)

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

*

-


 Paiyon    28 พฤศจิกายน 2562  7:35:41 (IP : 223.205.248.XXX)


-


 Paiyon    28 พฤศจิกายน 2562  7:36:59 (IP : 223.205.248.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:34:39 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:35:11 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:35:37 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:35:57 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:36:19 (IP : 223.205.251.XXX)


ขออภัย.......ภาพไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  19:37:40 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  20:09:06 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  20:09:29 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  20:09:49 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    2 ธันวาคม 2562  20:10:09 (IP : 223.205.251.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:10:21 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:10:48 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:11:14 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:11:42 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:12:09 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:12:40 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    5 ธันวาคม 2562  20:13:07 (IP : 223.205.232.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:09:32 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:10:04 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:10:43 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:11:04 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:11:24 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    6 ธันวาคม 2562  20:11:48 (IP : 223.205.217.XXX)


-


 Paiyon    7 ธันวาคม 2562  20:33:25 (IP : 223.205.247.XXX)


-


 Paiyon    7 ธันวาคม 2562  20:33:51 (IP : 223.205.247.XXX)


-


 Paiyon    7 ธันวาคม 2562  20:34:46 (IP : 223.205.247.XXX)


-


 Paiyon    7 ธันวาคม 2562  20:35:14 (IP : 223.205.247.XXX)


ขอขอบพระคุณ

1. เจ้าของพื้นที่ (ลุงพงและทีมงาน)

2. หนังสือ.......สงครามโลก  ครั้งที่ 1

3. ผู้รวบรวมข้อมูล (......ไม่ทราบ....เนื่องจากหนังสือเก่ามากและชำรุด....บางส่วนหายไป.....)

4. ผู้เข้าชม/อ่านทุกท่าน

เป็นอย่างสูงยิ่งมา  ณ  โอกาสนี้.


 Paiyon    7 ธันวาคม 2562  20:45:23 (IP : 223.205.247.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ