KKK แผ่นครั่งเพลงไทย สมยศ ทัศนพันธ์ หลายแผ่น

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

KKK แผ่นครั่งเพลงไทย สมยศ ทัศนพันธ์ หลายแผ่น

ค่าจัดส่ง EMS 100บาท (แพคบั๊บเบิ้ลอย่างดี)

01.สมยศ ทัศนพันธ์ - แม่นางนกขมิ้น / หาดทรายสีน้ำเงิน - สมจิต ตัดจินดา

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:53:38 (IP : 184.22.146.XXX)


01.สมยศ ทัศนพันธ์ - แม่นางนกขมิ้น / หาดทรายสีน้ำเงิน - สมจิต ตัดจินดา

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:54:03 (IP : 184.22.146.XXX)


01.สมยศ ทัศนพันธ์ - แม่นางนกขมิ้น / หาดทรายสีน้ำเงิน - สมจิต ตัดจินดา

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:54:25 (IP : 184.22.146.XXX)


02.ปากคนปากกา - สมยศ ทัศนพันธ์ / รอยรักรอยทราย - ลัดดา ศรีวรนันท์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:57:47 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:58:02 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  1:58:30 (IP : 184.22.146.XXX)


03.สาปแล้วรัก - สมยศ ทัศนพันธ์ / คนใจดำ - สมจิต ตัดจินดา

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:01:05 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:01:22 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:01:35 (IP : 184.22.146.XXX)


04.เคร้าเสียงเพลง - สมจิตร ดัดจินดา / ถ่านไฟเก่า - สมจิตร-สมยศ

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:12:40 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:12:55 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:13:11 (IP : 184.22.146.XXX)


05.เพลินเพลงทิพย์ - ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล / เรือนรักเรือนแก้ว - สมยศ ทัศนพันธุ์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:22:12 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:23:31 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:23:46 (IP : 184.22.146.XXX)


06.ไข้พิศวาท - สมยศ ทัศนพันธุ์ / คิดถึงฉันบ้างไหม - ระจิต ภิญโญวนิช

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:25:08 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:25:33 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:25:48 (IP : 184.22.146.XXX)


07.เพียงสามคำ - สมยศ ทัศนพันธุ์ / ว้าเหว่ - สมจิต ตัดจินดา

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:27:40 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:27:56 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:28:08 (IP : 184.22.146.XXX)


08.เสน่ห์แม่นาง - สมยศ ทัศนพันธ์ / เทพธิดาไร้คู่ - เอมอร วิเศษสุด

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:31:54 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:32:11 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:32:29 (IP : 184.22.146.XXX)


09.ชีวิตสันโดษ - สมจิตต์ ตัดจินดา / รักที่แสนเศร้า - สมยศ ทัศนพันธ์

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:35:03 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:35:39 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:36:07 (IP : 184.22.146.XXX)


10.แม่นางสรง - สมยศ ทัศนพันธ์ / เชยยอดชู้ - สวลี,ชาญ

สภาพแผ่น VG ราคา 400 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:38:05 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:38:37 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:38:54 (IP : 184.22.146.XXX)


11.นาทีทอง - สมยศ ทัศนพันธ์ / คืนนี้ - ชรินทร์ งามเมือง,สวลี ผกาพันธ์

สภาพแผ่น NM ราคา 1,200 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:40:47 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:41:04 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:41:32 (IP : 184.22.146.XXX)


12.นวลน้องนางไพร - สมยศ ทัศนพันธ์ / ร่ำไห้ - พูนศรี เจริญพงษ์

สภาพแผ่น VG ราคา 400 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:44:04 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:44:34 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:44:52 (IP : 184.22.146.XXX)


13.น้องนางบ้านนา - สมยศ ทัศนพันธ์ / เบญจเพศ - ระจิต ภิญโญวนิช

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:46:56 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:47:16 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:47:30 (IP : 184.22.146.XXX)


14.น้ำตาฟ้า - สมยศ ทัศนพันธ์ / ทาษดวงหทัย - พูลศรี เจริญพงษ์

สภาพแผ่น VG++ ราคา 800 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:50:02 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:50:20 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:50:31 (IP : 184.22.146.XXX)


15.ยาพิษในน้ำผึ้ง - สมยศ ทัศนพันธ์ / เหมันต์เริ่มแล้ว - ชาญ เย็นแข

สภาพแผ่น VG ราคา 400 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:52:35 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:53:14 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:53:43 (IP : 184.22.146.XXX)


16.เรือนรักเรือนแก้ว - สมยศ ทัศนพันธ์ / เพลินเพลงทิพย์ - ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:55:50 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:56:09 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:56:36 (IP : 184.22.146.XXX)


17.หงษ์ลำพอง - สมยศ ทัศนพันธ์ / จูบแล้วจาก - เอมอร วิเศษสุด

สภาพแผ่น VG+ ราคา 600 บาท


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:57:38 (IP : 184.22.146.XXX)


-


 kaewgothic    22 พฤศจิกายน 2562  2:58:19 (IP : 184.22.146.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ