วันศุกร์ ที่ 8 พย. 2562 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / แผ่นเสียงเพลงสากล / แผ่น CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 3500 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:00:49 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:01:44 (IP : 118.173.142.XXX)


2. ปกVG แผ่นVG++ราคา 490 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:02:32 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:02:48 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:03:09 (IP : 118.173.142.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:03:26 (IP : 118.173.142.XXX)


3. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:04:07 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:04:23 (IP : 118.173.142.XXX)


4. ปกVG แผ่นVG+ ราคา 190 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:05:01 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:05:17 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:05:31 (IP : 118.173.142.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:05:52 (IP : 118.173.142.XXX)


5. ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:06:29 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:06:44 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:07:03 (IP : 118.173.142.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:09:17 (IP : 118.173.142.XXX)


6. ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:09:52 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:10:11 (IP : 118.173.142.XXX)


7. ปกVG แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:10:43 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:11:14 (IP : 118.173.142.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:11:32 (IP : 118.173.142.XXX)


8. ปกVG แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:12:15 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:12:44 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:13:01 (IP : 118.173.142.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:13:28 (IP : 118.173.142.XXX)


9. ปกVG แผ่นVG+ราคา 290 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:14:17 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:14:35 (IP : 118.173.142.XXX)


10. ปก/แผ่นVG++ราคา 590 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:15:09 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:15:28 (IP : 118.173.142.XXX)


11. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:16:31 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:16:48 (IP : 118.173.142.XXX)


12. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:17:20 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:17:38 (IP : 118.173.142.XXX)


6,11


 สี่เก้า    8 พฤศจิกายน 2562  11:17:53 (IP : 203.155.148.XXX)


13. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 120 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:18:17 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:18:58 (IP : 118.173.142.XXX)


14. ปก/แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:19:42 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:19:59 (IP : 118.173.142.XXX)


15. ปก/แผ่นVG++ราคา 2450 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:20:32 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:20:51 (IP : 118.173.142.XXX)


16. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:21:24 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:21:40 (IP : 118.173.142.XXX)


17. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:22:22 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:22:39 (IP : 118.173.142.XXX)


18. ปกVG แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:23:12 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:23:30 (IP : 118.173.142.XXX)


19. 250 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:24:13 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:24:29 (IP : 118.173.142.XXX)


20. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:25:04 (IP : 118.173.142.XXX)


เพลง


 nat09    8 พฤศจิกายน 2562  11:25:23 (IP : 118.173.142.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ