แผ่นเสียง สวลี/ ผ่องศรี/ รุ่งฤดี/ ดุจเดือน/ ดาวใจ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียง สวลี/ ผ่องศรี/ รุ่งฤดี/ ดุจเดือน/ ดาวใจ

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน50บาท EMS 100บาท

รับจอง2วันครับ

01.ผ่องศรี วรนุช - บาร์หัวใจ

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:07:59 (IP : 184.22.176.XXX)


01.ผ่องศรี วรนุช - บาร์หัวใจ

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:09:19 (IP : 184.22.176.XXX)


01.ผ่องศรี วรนุช - บาร์หัวใจ

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:09:59 (IP : 184.22.176.XXX)


01.ผ่องศรี วรนุช - บาร์หัวใจ

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:10:14 (IP : 184.22.176.XXX)


02.ผ่องศรี วรนุช - บวชเสียเถิดพี่

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:11:02 (IP : 184.22.176.XXX)


02.ผ่องศรี วรนุช - บวชเสียเถิดพี่

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:11:13 (IP : 184.22.176.XXX)


02.ผ่องศรี วรนุช - บวชเสียเถิดพี่

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:11:24 (IP : 184.22.176.XXX)


02.ผ่องศรี วรนุช - บวชเสียเถิดพี่

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:11:38 (IP : 184.22.176.XXX)


03.สวลี ผกาพันธ์

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:13:13 (IP : 184.22.176.XXX)


03.สวลี ผกาพันธ์

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:13:51 (IP : 184.22.176.XXX)


04.สวลี ผกาพันธ์,ชรัมภ์ เทพชัย - ครั้งหนึ่งยังจำได้ เงาไผ่ 

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:14:37 (IP : 184.22.176.XXX)


04.สวลี ผกาพันธ์,ชรัมภ์ เทพชัย - ครั้งหนึ่งยังจำได้ เงาไผ่ 

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:14:46 (IP : 184.22.176.XXX)


05.สวลี ผกาพันธ์ - ได้โปรดเถิดที่รัก

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1600บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:15:29 (IP : 184.22.176.XXX)


05.สวลี ผกาพันธ์ - ได้โปรดเถิดที่รัก

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1600บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:15:38 (IP : 184.22.176.XXX)


06.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่๔

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:16:59 (IP : 184.22.176.XXX)


06.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่๔

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:17:09 (IP : 184.22.176.XXX)


07.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่3

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:17:57 (IP : 184.22.176.XXX)


07.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่3

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:19:09 (IP : 184.22.176.XXX)


08.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่3

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:19:45 (IP : 184.22.176.XXX)


08.สวลี ผกาพันธ์ - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่3

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:20:03 (IP : 184.22.176.XXX)


09.สวลี ผกาพันธ์,ฉลอง สิมะเสถียร - น้ำตาแสงใต้ หนึ่งในร้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:22:20 (IP : 184.22.176.XXX)


09.สวลี ผกาพันธ์,ฉลอง สิมะเสถียร - น้ำตาแสงใต้ หนึ่งในร้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา2500บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:22:33 (IP : 184.22.176.XXX)


10.สวลี ผกาพันธ์ - ให้

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++/NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:23:20 (IP : 184.22.176.XXX)


10.สวลี ผกาพันธ์ - ให้

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++/NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:23:34 (IP : 184.22.176.XXX)


11.ธานินทร์ อินทรเทพ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - พี่บุญน้อย พี่ใจน้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:25:01 (IP : 184.22.176.XXX)


11.ธานินทร์ อินทรเทพ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - พี่บุญน้อย พี่ใจน้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:25:11 (IP : 184.22.176.XXX)


11.ธานินทร์ อินทรเทพ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - พี่บุญน้อย พี่ใจน้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:25:22 (IP : 184.22.176.XXX)


11.ธานินทร์ อินทรเทพ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - พี่บุญน้อย พี่ใจน้อย

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:25:36 (IP : 184.22.176.XXX)


12.รวมน้ำใจจาก12ดาวเสียง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:28:23 (IP : 184.22.176.XXX)


12.รวมน้ำใจจาก12ดาวเสียง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:28:33 (IP : 184.22.176.XXX)


13.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกขาว / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:31:05 (IP : 184.22.176.XXX)


13.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกขาว / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:31:15 (IP : 184.22.176.XXX)


13.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกขาว / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:31:59 (IP : 184.22.176.XXX)


14.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:33:00 (IP : 184.22.176.XXX)


14.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:33:15 (IP : 184.22.176.XXX)


14.ดุจเดือน ดารา - สิ้นสวาท ชาตินี้ชาติเดียว

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา400บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:33:29 (IP : 184.22.176.XXX)


15.ดุจเดือน ดารา - สาวอุบลรอรัก

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:36:30 (IP : 184.22.176.XXX)


15.ดุจเดือน ดารา - สาวอุบลรอรัก

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:36:42 (IP : 184.22.176.XXX)


15.ดุจเดือน ดารา - สาวอุบลรอรัก

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น NM ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:36:51 (IP : 184.22.176.XXX)


16.ดุจเดือน ดารา - แม่ศรีเพลงไทยชุด1

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น VG++ ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:38:30 (IP : 184.22.176.XXX)


16.ดุจเดือน ดารา - แม่ศรีเพลงไทยชุด1

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น VG++ ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:38:42 (IP : 184.22.176.XXX)


16.ดุจเดือน ดารา - แม่ศรีเพลงไทยชุด1

สภาพปกแจก / สภาพแผ่น VG++ ราคา300บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:38:52 (IP : 184.22.176.XXX)


17.ดุจเดือน ดารา - สิ่งสุดท้าย

สภาพปก NM / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:40:57 (IP : 184.22.176.XXX)


17.ดุจเดือน ดารา - สิ่งสุดท้าย

สภาพปก NM / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:41:24 (IP : 184.22.176.XXX)


17.ดุจเดือน ดารา - สิ่งสุดท้าย

สภาพปก NM / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:41:37 (IP : 184.22.176.XXX)


17.ดุจเดือน ดารา - สิ่งสุดท้าย

สภาพปก NM / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:41:48 (IP : 184.22.176.XXX)


18.ดาวใจ ไพจิตร - หอมกลิ่นกระดังงา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:42:54 (IP : 184.22.176.XXX)


18.ดาวใจ ไพจิตร - หอมกลิ่นกระดังงา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:43:30 (IP : 184.22.176.XXX)


18.ดาวใจ ไพจิตร - หอมกลิ่นกระดังงา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:43:43 (IP : 184.22.176.XXX)


18.ดาวใจ ไพจิตร - หอมกลิ่นกระดังงา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    7 พฤศจิกายน 2562  1:43:53 (IP : 184.22.176.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ