แผ่นเสียงหนังไทยเก่า ปกภาพวาด/ภาพถ่าย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียงหนังไทยเก่า ปกภาพวาด/ภาพถ่าย

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน50บาท EMS 100บาท

รับจอง2วันครับ

01.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา700บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:29:32 (IP : 184.22.179.XXX)


01.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา700บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:31:32 (IP : 184.22.179.XXX)


01.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา700บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:31:52 (IP : 184.22.179.XXX)


02.เพลงประกอบภาพยนต์ โทรทัศน์ ละครวิทยุและกล่อมนิทรา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:34:12 (IP : 184.22.179.XXX)


02.เพลงประกอบภาพยนต์ โทรทัศน์ ละครวิทยุและกล่อมนิทรา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:34:24 (IP : 184.22.179.XXX)


02.เพลงประกอบภาพยนต์ โทรทัศน์ ละครวิทยุและกล่อมนิทรา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:34:36 (IP : 184.22.179.XXX)


02.เพลงประกอบภาพยนต์ โทรทัศน์ ละครวิทยุและกล่อมนิทรา

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น NM ราคา1800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:34:55 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รวมเพลงเอก จอนนี่กีต้า

สภาพปก VG / สภาพแผ่น VG++ ราคา1300บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:35:48 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รวมเพลงเอก จอนนี่กีต้า

สภาพปก VG / สภาพแผ่น VG++ ราคา1300บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:36:01 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รวมเพลงเอก จอนนี่กีต้า

สภาพปก VG / สภาพแผ่น VG++ ราคา1300บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:36:14 (IP : 184.22.145.XXX)


03.รวมเพลงเอก จอนนี่กีต้า

สภาพปก VG / สภาพแผ่น VG++ ราคา1300บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:36:27 (IP : 184.22.179.XXX)


04.สามพี่น้อง / วิมานรัก

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:37:55 (IP : 184.22.179.XXX)


04.สามพี่น้อง / วิมานรัก

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:38:34 (IP : 184.22.179.XXX)


04.สามพี่น้อง / วิมานรัก

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:39:04 (IP : 184.22.179.XXX)


04.สามพี่น้อง / วิมานรัก

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:39:18 (IP : 184.22.179.XXX)


05.จุฬาตรีคูณ

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:40:13 (IP : 184.22.179.XXX)


05.จุฬาตรีคูณ

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:40:24 (IP : 184.22.179.XXX)


05.จุฬาตรีคูณ

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:40:36 (IP : 184.22.179.XXX)


05.จุฬาตรีคูณ

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:40:51 (IP : 184.22.179.XXX)


06.สันกำแพง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา2200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:41:44 (IP : 184.22.145.XXX)


06.สันกำแพง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา2200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:42:10 (IP : 184.22.179.XXX)


06.สันกำแพง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา2200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:42:23 (IP : 184.22.179.XXX)


06.สันกำแพง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา2200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:42:35 (IP : 184.22.179.XXX)


07.ของแท้6 ชุดนางทาส

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น VG++ ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:43:45 (IP : 184.22.179.XXX)


07.ของแท้6 ชุดนางทาส

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น VG++ ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:44:14 (IP : 184.22.179.XXX)


07.ของแท้6 ชุดนางทาส

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น VG++ ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:44:25 (IP : 184.22.179.XXX)


08.เพลงเอกจากภาพยนตร์เรื่อง สันกำแพง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:45:22 (IP : 184.22.179.XXX)


08.เพลงเอกจากภาพยนตร์เรื่อง สันกำแพง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:45:35 (IP : 184.22.179.XXX)


08.เพลงเอกจากภาพยนตร์เรื่อง สันกำแพง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:45:48 (IP : 184.22.179.XXX)


09.รวมเพลงละคร น้ำเซาะทราย

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา150บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:46:27 (IP : 184.22.179.XXX)


09.รวมเพลงละคร น้ำเซาะทราย

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา150บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:46:38 (IP : 184.22.179.XXX)


09.รวมเพลงละคร น้ำเซาะทราย

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา150บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:47:58 (IP : 184.22.179.XXX)


10.ของแท้5 ชุดผยอง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:48:37 (IP : 184.22.179.XXX)


10.ของแท้5 ชุดผยอง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:49:08 (IP : 184.22.179.XXX)


10.ของแท้5 ชุดผยอง

สภาพปก ปกขาวแข็ง / สภาพแผ่น NM ราคา200บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:49:22 (IP : 184.22.179.XXX)


11.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:50:00 (IP : 184.22.179.XXX)


11.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:50:36 (IP : 184.22.179.XXX)


11.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:50:50 (IP : 184.22.179.XXX)


11.โทน

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:51:24 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:52:59 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:53:12 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:53:52 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:54:07 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:54:21 (IP : 184.22.179.XXX)


12.มนต์รักลูกทุ่ง

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่นใหญ่ VG+ (มีรอย) แผ่นเล็ก VG++ ราคา5000บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:54:37 (IP : 184.22.179.XXX)


13.หนึ่งนุช

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:57:23 (IP : 184.22.179.XXX)


13.หนึ่งนุช สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:57:40 (IP : 184.22.179.XXX)


13.หนึ่งนุช

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:58:10 (IP : 184.22.179.XXX)


13.หนึ่งนุช

สภาพปก VG+ / สภาพแผ่น VG+ ราคา800บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:58:22 (IP : 184.22.179.XXX)


14.จำเลยรัก - ศรวณี โพธิเทศ

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++ ราคา1500บาท


 kaewgothic    4 พฤศจิกายน 2562  1:59:22 (IP : 184.22.179.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ