เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพเสียง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

จากหนังสือ " อิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น "

ฉบับที่ 30  เดือน ตุลาคม 2536

1


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:23:20 (IP : 223.205.246.XXX)


2


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:24:09 (IP : 223.205.246.XXX)


3


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:25:05 (IP : 223.205.246.XXX)


4


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:26:10 (IP : 223.205.246.XXX)


5


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:27:26 (IP : 223.205.246.XXX)


6


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:28:04 (IP : 223.205.246.XXX)


7


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:28:44 (IP : 223.205.246.XXX)


8


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:29:22 (IP : 223.205.246.XXX)


9


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:29:58 (IP : 223.205.246.XXX)


10


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:31:25 (IP : 223.205.246.XXX)


11


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:33:10 (IP : 223.205.246.XXX)


12


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:33:51 (IP : 223.205.246.XXX)


13


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:35:03 (IP : 223.205.246.XXX)


14


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:36:01 (IP : 223.205.246.XXX)


15


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:37:37 (IP : 223.205.246.XXX)


16


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:38:17 (IP : 223.205.246.XXX)


17


 Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:39:42 (IP : 223.205.246.XXX)


ขอขอบคุณ

1. เจ้าของพื้นที่ (ลุงพงและทีมงาน)

2. หนังสือ "  อิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น "

3. ผู้เขียน " ศาตวรรณ "

4. ผู้สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ทุกท่าน

เป็นอย่างสูงยิ่งมา  ณ  โอกาสนี้. Paiyon    31 ตุลาคม 2562  5:44:57 (IP : 223.205.246.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ