แผ่นเสียง Stan Getz/ Louis Armstrong/ Charlie Parker/ Dizzy Gillespie/ Sarah Vaughan/ รวม Jazz ฯลฯ ราคา500บาททุกแผ่น

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียง Stan Getz/ Louis Armstrong/ Charlie Parker/ Dizzy Gillespie/ Sarah Vaughan/ รวม Jazz ฯลฯ ราคา500บาททุกแผ่น

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน 50บาท EMS 100บาท รับจอง2วันครับ

01.Sittin In

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:13:14 (IP : 184.22.177.XXX)


01.Sittin In

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:13:24 (IP : 184.22.177.XXX)


01.Sittin In

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:13:36 (IP : 184.22.177.XXX)


01.Sittin In

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:13:46 (IP : 184.22.177.XXX)


02.Louis Armstrong - Complete Town Hall Concert

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:15:13 (IP : 184.22.177.XXX)


02.Louis Armstrong - Complete Town Hall Concert

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:15:38 (IP : 184.22.177.XXX)


02.Louis Armstrong - Complete Town Hall Concert

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:15:48 (IP : 184.22.177.XXX)


02.Louis Armstrong - Complete Town Hall Concert

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:16:04 (IP : 184.22.177.XXX)


03.Sarah Vaughan - Mercury

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:22:02 (IP : 184.22.177.XXX)


03.Sarah Vaughan - Mercury

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:22:13 (IP : 184.22.177.XXX)


03.Sarah Vaughan - Mercury

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:22:24 (IP : 184.22.177.XXX)


03.Sarah Vaughan - Mercury

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:22:34 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Toros And Toreros - La Banda De Genaro Nunez

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:27:43 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Toros And Toreros - La Banda De Genaro Nunez

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:28:09 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Toros And Toreros - La Banda De Genaro Nunez

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:28:20 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Toros And Toreros - La Banda De Genaro Nunez

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:28:33 (IP : 184.22.177.XXX)


05.Chico O'Farrill & N.Y. Latin All Stars - Latin Roots

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:31:57 (IP : 184.22.177.XXX)


05.Chico O'Farrill & N.Y. Latin All Stars - Latin Roots

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:32:16 (IP : 184.22.177.XXX)


05.Chico O'Farrill & N.Y. Latin All Stars - Latin Roots

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:32:28 (IP : 184.22.177.XXX)


05.Chico O'Farrill & N.Y. Latin All Stars - Latin Roots

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:32:40 (IP : 184.22.177.XXX)


06.The Best Of The Manhattan Transfer

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:35:07 (IP : 184.22.177.XXX)


06.The Best Of The Manhattan Transfer

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:35:17 (IP : 184.22.177.XXX)


06.The Best Of The Manhattan Transfer

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:35:42 (IP : 184.22.177.XXX)


06.The Best Of The Manhattan Transfer

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:36:24 (IP : 184.22.177.XXX)


07.Sarah Vaughan And The Count Basie Orchestra - Send In The Clowns

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:42:27 (IP : 184.22.177.XXX)


07.Sarah Vaughan And The Count Basie Orchestra - Send In The Clowns

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:42:42 (IP : 184.22.177.XXX)


07.Sarah Vaughan And The Count Basie Orchestra - Send In The Clowns

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:42:55 (IP : 184.22.177.XXX)


07.Sarah Vaughan And The Count Basie Orchestra - Send In The Clowns

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:43:07 (IP : 184.22.177.XXX)


08.The Temptations - Hear To Tempt You

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:49:03 (IP : 184.22.177.XXX)


08.The Temptations - Hear To Tempt You

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:50:19 (IP : 184.22.177.XXX)


08.The Temptations - Hear To Tempt You

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:50:39 (IP : 184.22.177.XXX)


08.The Temptations - Hear To Tempt You

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:51:05 (IP : 184.22.177.XXX)


09.Clifford Brown And Max Roach

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:55:45 (IP : 184.22.177.XXX)


09.Clifford Brown And Max Roach

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:55:58 (IP : 184.22.177.XXX)


09.Clifford Brown And Max Roach

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:58:05 (IP : 184.22.177.XXX)


09.Clifford Brown And Max Roach

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  17:58:33 (IP : 184.22.177.XXX)


10.The Swingville All-Star Featuring Al Sears,Taft Jordan And Hilton Jefferson - Rockin' In Rhythm

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:04:17 (IP : 184.22.177.XXX)


10.The Swingville All-Star Featuring Al Sears,Taft Jordan And Hilton Jefferson - Rockin' In Rhythm

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:05:12 (IP : 184.22.177.XXX)


10.The Swingville All-Star Featuring Al Sears,Taft Jordan And Hilton Jefferson - Rockin' In Rhythm

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:05:24 (IP : 184.22.177.XXX)


10.The Swingville All-Star Featuring Al Sears,Taft Jordan And Hilton Jefferson - Rockin' In Rhythm

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:05:33 (IP : 184.22.177.XXX)


11.Jazz West Coast Volume 1

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:11:38 (IP : 184.22.177.XXX)


11.Jazz West Coast Volume 1

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:11:50 (IP : 184.22.177.XXX)


11.Jazz West Coast Volume 1

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:12:15 (IP : 184.22.177.XXX)


11.Jazz West Coast Volume 1

สภาพปก NM สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:12:46 (IP : 184.22.177.XXX)


12.Willie ROsario - The Salsalegend

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:16:15 (IP : 184.22.177.XXX)


12.Willie ROsario - The Salsalegend

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:16:29 (IP : 184.22.177.XXX)


12.Willie ROsario - The Salsalegend

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:17:04 (IP : 184.22.177.XXX)


12.Willie ROsario - The Salsalegend

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:17:14 (IP : 184.22.177.XXX)


13.Billy Gobham - Depth Of Thought

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:25:10 (IP : 184.22.177.XXX)


13.Billy Gobham - Depth Of Thought

สภาพปก VG++ สภาพแผ่น NM ราคา500บาท


 kaewgothic    29 ตุลาคม 2562  18:25:23 (IP : 184.22.177.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ