แผ่นเสียงเพลงไทย.......ในอดีต

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

จากหนังสือ....ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2523

-


 Paiyon    9 กันยายน 2562  5:56:01 (IP : 223.205.250.XXX)


-


 Paiyon    9 กันยายน 2562  5:56:32 (IP : 223.205.250.XXX)


1


 Paiyon    9 กันยายน 2562  5:57:20 (IP : 223.205.250.XXX)


2


 Paiyon    9 กันยายน 2562  5:58:02 (IP : 223.205.250.XXX)


3


 Paiyon    9 กันยายน 2562  5:58:38 (IP : 223.205.250.XXX)


4


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:04:40 (IP : 223.205.250.XXX)


5


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:05:15 (IP : 223.205.250.XXX)


6


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:11:24 (IP : 223.205.232.XXX)


7


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:11:58 (IP : 223.205.232.XXX)


8


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:12:28 (IP : 223.205.232.XXX)


9


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:13:07 (IP : 223.205.232.XXX)


10


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:19:32 (IP : 223.205.232.XXX)


11


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:20:27 (IP : 223.205.232.XXX)


12


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:21:33 (IP : 223.205.232.XXX)


13


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:22:10 (IP : 223.205.232.XXX)


14


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:22:49 (IP : 223.205.232.XXX)


15


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:23:27 (IP : 223.205.232.XXX)


16


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:24:08 (IP : 223.205.232.XXX)


17


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:29:38 (IP : 223.205.249.XXX)


18


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:31:01 (IP : 223.205.249.XXX)


19


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:31:37 (IP : 223.205.249.XXX)


20


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:32:11 (IP : 223.205.249.XXX)


21


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:36:17 (IP : 223.205.249.XXX)


22


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:36:57 (IP : 223.205.249.XXX)


23


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:37:34 (IP : 223.205.249.XXX)


24


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:38:01 (IP : 223.205.249.XXX)


25


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:38:42 (IP : 223.205.249.XXX)


26


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:39:14 (IP : 223.205.249.XXX)


27


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:39:48 (IP : 223.205.249.XXX)


28


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:40:25 (IP : 223.205.249.XXX)


29


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:41:00 (IP : 223.205.249.XXX)


30


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:41:58 (IP : 223.205.249.XXX)


31


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:51:52 (IP : 223.205.232.XXX)


32


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:52:27 (IP : 223.205.232.XXX)


33


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:53:05 (IP : 223.205.232.XXX)


34


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:53:43 (IP : 223.205.232.XXX)


35


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:54:38 (IP : 223.205.232.XXX)


36


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:55:23 (IP : 223.205.232.XXX)


37


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:56:07 (IP : 223.205.232.XXX)


38


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:56:53 (IP : 223.205.232.XXX)


39


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:57:40 (IP : 223.205.232.XXX)


40


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:58:19 (IP : 223.205.232.XXX)


41


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:59:05 (IP : 223.205.232.XXX)


42


 Paiyon    9 กันยายน 2562  6:59:53 (IP : 223.205.232.XXX)


43


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:00:58 (IP : 223.205.232.XXX)


44


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:01:32 (IP : 223.205.232.XXX)


45


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:03:03 (IP : 223.205.232.XXX)


46


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:03:40 (IP : 223.205.232.XXX)


47


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:05:19 (IP : 223.205.232.XXX)


48


 Paiyon    9 กันยายน 2562  7:06:04 (IP : 223.205.232.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ