Pentax 6x7 Polarizing Filter

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

Pentax 6x7 Polarizing Filter 67mm

ใช้กับเลนส์ของกล้อง Pentax 67

สภาพใช้งานตามอายุ ชิ้นแก้วยังสวยดีอยู่

ราคา 300 บาท มีค่าส่งลงทะเบียน 30 บาท

-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:45:17 (IP : 118.174.86.XXX)


-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:45:35 (IP : 118.174.86.XXX)


-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:45:54 (IP : 118.174.86.XXX)


-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:46:10 (IP : 118.174.86.XXX)


-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:46:33 (IP : 118.174.86.XXX)


-


 pkmmod    8 กันยายน 2562  21:46:48 (IP : 118.174.86.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ