ขออภัยที่ได้ลบกระทู้ของท่าน Paiyon

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในระบบฐานข้อมูลใน Server ทำให้ข้อมูลดีๆของท่านไม่สามารถแสดงผลออกมาได้  ท่านก็ได้พยายามลงใหม่ ผมพยายามเข้าไปลบกระทู้ย่อยที่ไม่สามารถแสดงผลออกมาได้ ปรากฎว่าทำให้ทั้งกระทู้ถูกลบไปด้วย จึงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอความกรุณาท่านได้โปรดลงเป็นกระทู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก  กระผมขอขอบคุณท่านที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโบชน์ต่อสมาชิกเสมอมาครับ

ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ