ค้นจุดเสีย.......ทีวีหลอดโบราณ.....ด้วยอาการภาพกว่า 140 อาการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ผู้แต่ง อาจารย์รุ่ง  โพธิสุวรรณ

2


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:27:47 (IP : 223.205.251.XXX)


3


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:28:30 (IP : 223.205.251.XXX)


4

บล๊อคไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์หลอดโบราณ


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:31:58 (IP : 223.205.251.XXX)


หากภาพเล็กและอ่านยากมาก...........

ให้ SAVE ไปเปิดในโปรแกรมดูภาพ  

และขยายภาพอ่านได้สะดวกมากกว่า


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:36:54 (IP : 223.205.251.XXX)


5


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:37:30 (IP : 223.205.251.XXX)


6


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:38:35 (IP : 223.205.251.XXX)


ตัวอย่างการขยายภาพ


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:43:20 (IP : 223.205.251.XXX)


7


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:44:31 (IP : 223.205.251.XXX)


8


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:45:09 (IP : 223.205.251.XXX)


ขอขอบคุณ..........

1. เจ้าของพื้นที่ (ลุงพงและทีมงาน)

2. ผู้แต่งตำรา (อาจารย์รุ่ง  โพธิสุวรรณ)

3. ผู้สนใจเข้ามาชม และอ่านข้อมูล

เป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้.


 Paiyon    16 กรกฎาคม 2562  6:50:06 (IP : 223.205.251.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ