วันศุกร์ ที่ 12 กค. 2562 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขายแผ่น CD เพลงสากล

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บ. ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 1 ปกVG แผ่นVG++ราคา 1650 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  9:53:08 (IP : 101.51.58.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  9:53:26 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  9:53:42 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  9:54:01 (IP : 101.51.58.XXX)


ปกหลัง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:10:23 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 2 ปกVG ปกพับด้านหลังไม่มี แผ่นVG+ราคา 290 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:11:22 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:11:42 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 3 ปกVG + แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:12:20 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:12:34 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 4 ปก/แผ่นVG++ราคา 1200 บ. ขายรวมรายการที่ 5 


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:14:27 (IP : 101.51.58.XXX)


ปก


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:15:06 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:15:59 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 5 ปก/แผ่นVG++


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:16:34 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:16:58 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 6 ปก/แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:18:08 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 7 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:19:09 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:19:37 (IP : 101.51.58.XXX)


8 .ปกVG แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:20:23 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:23:21 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG + แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:24:09 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:24:37 (IP : 101.51.58.XXX)


รายกาที่ 10 ปกVG แผ่นVG++ราคา 180 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:25:30 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:25:48 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 11 ปกไม่มี แผ่นVG++ ราคา 100 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:26:33 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:26:53 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 12 ปก/แผ่นVG++ราคา 590 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:27:30 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:27:57 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 13 ปกVG แผ่นVG++ราคา 690 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:29:34 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:30:01 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 14 ปกVG แผ่นVG++ราคา 2950 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:30:38 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:31:00 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 15 ปก/แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:31:32 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:31:48 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 16 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:32:27 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:32:58 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 17 .ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:35:15 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:35:35 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 18 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:36:14 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:36:45 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 19 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:37:18 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:37:40 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 20 ปกVG แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:38:28 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 21 ราคา 130 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:40:32 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:42:28 (IP : 101.51.58.XXX)


รายการที่ 22 ราคา 120 บ.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:43:01 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:44:20 (IP : 101.51.58.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 23 ถึง 39 ราคา 80 บาท ทุกแผ่น ครับ


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:45:20 (IP : 101.51.58.XXX)


23.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:46:23 (IP : 101.51.58.XXX)


เพลง


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:46:43 (IP : 101.51.58.XXX)


24.


 nat09    12 กรกฎาคม 2562  10:47:11 (IP : 101.51.58.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ