KKK แผ่นเสียง แผ่นครั่ง ก้าน แก้วสุพรรณ/ทูล ทองใจ/เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ฯลฯ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

KKK แผ่นเสียง แผ่นครั่ง ก้าน แก้วสุพรรณ/ทูล ทองใจ/เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ฯลฯ

ช่วยอ่านก่อน!!!นะครับ ^_^ 

เนื่องจากเป็นแผ่นครั่ง ผมให้เกรดจากความสวยของแผ่นนะครับ

  • NM = เกือบใหม่ ผิวอาจไม่มันเงาเหมือนใหม่ แต่ไม่มีรอยใดๆปรากฏให้เห็น
  • VG++ = มีรอยขนแมว หรือ มีขีดจางๆ บ้างเล็กน้อย 
  • VG+ = มีรอยเป็นขีดบ้างไม่มาก อาจมีเสียงรบกวนบ้าง 
  • VG = มีรอยขีดชัดเจนและมีเสียงรบกวนมาก เป็นแผ่นคุณภาพต่ำ

การจอง ขอโอนภายใน 2 วัน ถ้าเลยให้ Q2 นะครับ

เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว ค่าจัดส่งทุกรายการขอเป็น EMS100บาทครับ 

ยอดรวมเกิน 5พันบาท ส่งฟรี EMSครับ

01.ผมรักดอกหญ้า - สมยศ ทัศนพันธ์ / อย่ากวนใจเลยคุณขา - สมศรี ม่วงศรเขียว

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:36:59 (IP : 184.22.179.XXX)


01.ผมรักดอกหญ้า - สมยศ ทัศนพันธ์ / อย่ากวนใจเลยคุณขา - สมศรี ม่วงศรเขียว

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:37:11 (IP : 184.22.179.XXX)


01.ผมรักดอกหญ้า - สมยศ ทัศนพันธ์ / อย่ากวนใจเลยคุณขา - สมศรี ม่วงศรเขียว

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:37:20 (IP : 184.22.179.XXX)


02.ลาวต่อนก

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:37:53 (IP : 184.22.179.XXX)


02.ลาวต่อนก

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:38:03 (IP : 184.22.179.XXX)


02.ลาวต่อนก

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:38:12 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รอยรักรอยอาลัย - วงจันทร์ ไพโรจน์ / กลิ่นแก้มนาง - ทูล ทองใจ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:38:52 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รอยรักรอยอาลัย - วงจันทร์ ไพโรจน์ / กลิ่นแก้มนาง - ทูล ทองใจ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:39:04 (IP : 184.22.179.XXX)


03.รอยรักรอยอาลัย - วงจันทร์ ไพโรจน์ / กลิ่นแก้มนาง - ทูล ทองใจ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:39:16 (IP : 184.22.179.XXX)


04.เที่ยวรถม้า - สุพรรณ,สถาพร /ดอกไม้ - ทัศนัย อชุ่มงาม

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:40:19 (IP : 184.22.179.XXX)


04.เที่ยวรถม้า - สุพรรณ,สถาพร /ดอกไม้ - ทัศนัย อชุ่มงาม

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:40:29 (IP : 184.22.179.XXX)


04.เที่ยวรถม้า - สุพรรณ,สถาพร /ดอกไม้ - ทัศนัย อชุ่มงาม

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:40:39 (IP : 184.22.179.XXX)


05.นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี / รีรีข้าวสาร - เพ็ญศรี,ชาญ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:41:40 (IP : 184.22.179.XXX)


05.นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี / รีรีข้าวสาร - เพ็ญศรี,ชาญ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:41:52 (IP : 184.22.179.XXX)


05.นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี / รีรีข้าวสาร - เพ็ญศรี,ชาญ

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:42:03 (IP : 184.22.179.XXX)


06.ชีวิตหลอน - สมยศ ทัศนพันธุ์ / มนต์สวาทบนหาดทราย - สมจิต,เอมอร

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:43:06 (IP : 184.22.179.XXX)


06.ชีวิตหลอน - สมยศ ทัศนพันธุ์ / มนต์สวาทบนหาดทราย - สมจิต,เอมอร

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:43:18 (IP : 184.22.179.XXX)


06.ชีวิตหลอน - สมยศ ทัศนพันธุ์ / มนต์สวาทบนหาดทราย - สมจิต,เอมอร

สภาพแผ่น VG ราคา 300 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:43:31 (IP : 184.22.179.XXX)


07.แว่วเสียงชะนี - ทูล ทองใจ / น้ำตาสาวไทย - วงจันทร์ ไพโรจน์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:44:29 (IP : 184.22.179.XXX)


07.แว่วเสียงชะนี - ทูล ทองใจ / น้ำตาสาวไทย - วงจันทร์ ไพโรจน์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:44:40 (IP : 184.22.179.XXX)


07.แว่วเสียงชะนี - ทูล ทองใจ / น้ำตาสาวไทย - วงจันทร์ ไพโรจน์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:44:49 (IP : 184.22.179.XXX)


08.คืนทุ่ง - ก้าน แก้วสุพรรณ / ฝากรัก - วิทยา สุขดำรง

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:45:41 (IP : 184.22.179.XXX)


08.คืนทุ่ง - ก้าน แก้วสุพรรณ / ฝากรัก - วิทยา สุขดำรง

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:45:51 (IP : 184.22.179.XXX)


08.คืนทุ่ง - ก้าน แก้วสุพรรณ / ฝากรัก - วิทยา สุขดำรง

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:46:01 (IP : 184.22.179.XXX)


09.เสือสำนึกบาป - คำรณ สัมบุณณานนท์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:46:49 (IP : 184.22.179.XXX)


09.เสือสำนึกบาป - คำรณ สัมบุณณานนท์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:47:00 (IP : 184.22.179.XXX)


09.เสือสำนึกบาป - คำรณ สัมบุณณานนท์

สภาพแผ่น VG ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:47:09 (IP : 184.22.179.XXX)


10.กุหลาบร่วง - วณี เนาว์เกียรติ / เดือนฉาย - อุดม สุนทรจามร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:48:08 (IP : 184.22.179.XXX)


10.กุหลาบร่วง - วณี เนาว์เกียรติ / เดือนฉาย - อุดม สุนทรจามร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:48:19 (IP : 184.22.179.XXX)


10.กุหลาบร่วง - วณี เนาว์เกียรติ / เดือนฉาย - อุดม สุนทรจามร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:48:31 (IP : 184.22.179.XXX)


11.ปรางค์ทองต้องลม - สุเทพ วงศ์กำแหง / หงษ์ทองล่องนาวา - ชรินทร์,นิรมล

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:49:28 (IP : 184.22.179.XXX)


11.ปรางค์ทองต้องลม - สุเทพ วงศ์กำแหง / หงษ์ทองล่องนาวา - ชรินทร์,นิรมล

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:49:40 (IP : 184.22.179.XXX)


11.ปรางค์ทองต้องลม - สุเทพ วงศ์กำแหง / หงษ์ทองล่องนาวา - ชรินทร์,นิรมล

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:49:52 (IP : 184.22.179.XXX)


12.วานลมจูบ / คอยอ้อมอกพี่ - ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:51:16 (IP : 184.22.179.XXX)


12.วานลมจูบ / คอยอ้อมอกพี่ - ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:51:28 (IP : 184.22.179.XXX)


12.วานลมจูบ / คอยอ้อมอกพี่ - ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:51:43 (IP : 184.22.179.XXX)


13.ลาวดำเนินทราย - วงดนตรีสมาน กาญจนผลิน / มงกุฎรัก - วงดนตรีสง่า อารัมภีร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:53:14 (IP : 184.22.179.XXX)


13.ลาวดำเนินทราย - วงดนตรีสมาน กาญจนผลิน / มงกุฎรัก - วงดนตรีสง่า อารัมภีร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:53:25 (IP : 184.22.179.XXX)


13.ลาวดำเนินทราย - วงดนตรีสมาน กาญจนผลิน / มงกุฎรัก - วงดนตรีสง่า อารัมภีร

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:53:35 (IP : 184.22.179.XXX)


14.สัญญารัก - เพ็ญศรี,ชรินทร์ / อิเหนารำพึง - ชรินทร์ งามเมือง

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:54:23 (IP : 184.22.179.XXX)


14.สัญญารัก - เพ็ญศรี,ชรินทร์ / อิเหนารำพึง - ชรินทร์ งามเมือง

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:54:38 (IP : 184.22.179.XXX)


14.สัญญารัก - เพ็ญศรี,ชรินทร์ / อิเหนารำพึง - ชรินทร์ งามเมือง

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:54:57 (IP : 184.22.179.XXX)


15.จนกว่าจะพบกันอีก - สุเทพ วงศ์กำแหง / จริงรึใจชาย - เพ็ญแข กัลย์จารึก

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท

 


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:55:57 (IP : 184.22.179.XXX)


15.จนกว่าจะพบกันอีก - สุเทพ วงศ์กำแหง / จริงรึใจชาย - เพ็ญแข กัลย์จารึก

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:56:07 (IP : 184.22.179.XXX)


15.จนกว่าจะพบกันอีก - สุเทพ วงศ์กำแหง / จริงรึใจชาย - เพ็ญแข กัลย์จารึก

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:56:18 (IP : 184.22.179.XXX)


16.สาวชาวสวน - ศิริจันทร์ อิศรางกูร / สายัณห์รำลึก - สมยศ ทัศนพันธ์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:57:16 (IP : 184.22.179.XXX)


16.สาวชาวสวน - ศิริจันทร์ อิศรางกูร / สายัณห์รำลึก - สมยศ ทัศนพันธ์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:57:27 (IP : 184.22.179.XXX)


16.สาวชาวสวน - ศิริจันทร์ อิศรางกูร / สายัณห์รำลึก - สมยศ ทัศนพันธ์

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:57:39 (IP : 184.22.179.XXX)


17.ว๊อสประชุมพล / แม่แล้ลำปาง - น.ส.ประทุม

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:58:37 (IP : 184.22.179.XXX)


17.ว๊อสประชุมพล / แม่แล้ลำปาง - น.ส.ประทุม

สภาพแผ่น VG+ ราคา 500 บาท


 kaewgothic    11 กรกฎาคม 2562  2:58:48 (IP : 184.22.179.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ