วันพุธ ที่ 10 กค. 2562 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว/ ขายแผ่น เสียงลูกทุ่ง 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 1 ปก/แผ่นVG ราคา 700 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:00:02 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:01:04 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 2 ปกVG แผ่นVg+ราคา 100 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:01:46 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:02:24 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 3 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:03:21 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:03:51 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:13:49 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 4 ปกไม่มีแผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:14:31 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:15:00 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 5 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:17:49 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:18:12 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 6 ปก/แผ่นVG++ราคา 690 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:19:49 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:20:20 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 7 ปกVG แผ่นVG+ราคา 790 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:21:05 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:21:23 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:21:41 (IP : 1.20.252.XXX)


ปกหลัง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:22:11 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 8 ปกVG แผ่นVG+ราคา 100 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:23:01 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:23:20 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:24:10 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 10 ปก/แผ่น VG++ราคา 390 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:25:12 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:25:33 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 11 ปกVG แผ่นVG+ราคา 400 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:28:07 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:29:02 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:32:14 (IP : 1.20.252.XXX)


ปกหลัง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:32:40 (IP : 1.20.252.XXX)


12 .ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:35:07 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:37:19 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 13.ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:39:08 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:39:28 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 14 ปก/แผ่นVG++ราคา 1950 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:40:46 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:41:27 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 15 ปกVG แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:42:13 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:43:30 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 16 ปกVG แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:44:19 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:44:43 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 17 ปกVG แผ่นVG++ราคา  350 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:46:46 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:47:08 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 18 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 950 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:48:06 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:48:25 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 19 ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:50:39 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:51:00 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:51:18 (IP : 1.20.252.XXX)


ปก


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:51:34 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 20 ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:53:14 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:53:40 (IP : 1.20.252.XXX)


รายการที่ 21 แผ่นVG+ ราคา 150 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:55:29 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:55:51 (IP : 1.20.252.XXX)


22. แผ่นVG+


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:56:14 (IP : 1.20.252.XXX)


เพลง ราคา 90 บ.


 nat09    10 กรกฎาคม 2562  11:56:53 (IP : 1.20.252.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ