วัจันทร์ ที่ 8 กค. 2562 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขาย CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 1 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 5950 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:03:45 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:03:58 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 2 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 2950 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:04:30 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:04:45 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 3 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:05:24 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:05:42 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 4 ปกVG แผ่นVG+ราคา 190 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:08:18 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:08:37 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:08:55 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 5 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:09:30 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:09:54 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 6 ปกแจก แผ่นVG++ ราคา 300 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:10:45 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:11:02 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 7 ปกVG แผ่นVG++ราคา 790  บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:11:44 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:12:09 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 8 ปกแจก แผ่นVG++ 2 หน้าเพลงซ้ำกัน


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:12:53 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:13:12 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG++ แผ่นVG+++ถึงNM ราคา 250 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:14:02 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:14:26 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 10 ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 400 บ. ขายรวมรายการที่ ที่ 11 / 12 


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:15:22 (IP : 118.173.204.XXX)


ปก


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:15:49 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:16:08 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 11 ปกVG+ แผ่นVG++ 


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:16:51 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:17:13 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 12 ปกVG+ แผ่นVG++


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:17:39 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:18:00 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 13 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 550 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:18:37 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:19:04 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 14 ปก/แผ่นVG++ราคา 4000 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:19:44 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:22:00 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 15 ปกVG แผ่นVG ราคา 300 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:22:42 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:23:04 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 16 ปกVG ปกพับขาดแยกจากกัน แผ่นVG+ ราคา 350 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:27:13 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:27:57 (IP : 118.173.204.XXX)


ปกหลัง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:28:16 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 17 ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:28:55 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:29:26 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 18 ปกVG แผ่นVG+ราคา 130 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:30:08 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:30:23 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 19 ปกVG แอผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:30:58 (IP : 118.173.204.XXX)


รายการที่ 20 ปกVG แผ่นVG++ราคา 690  บ.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:31:41 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:31:59 (IP : 118.173.204.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 21 ถึง 39 เป็น CD เพลง ราคา 80 บ. ทุกแผ่น ครับ


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:32:53 (IP : 118.173.204.XXX)


21.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:33:12 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:41:31 (IP : 118.173.204.XXX)


22.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:43:31 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:43:48 (IP : 118.173.204.XXX)


23.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:44:06 (IP : 118.173.204.XXX)


เพลง


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:44:24 (IP : 118.173.204.XXX)


24.


 nat09    8 กรกฎาคม 2562  11:44:56 (IP : 118.173.204.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ