หมดนี้ 600บ รวมส่ง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แอมป์ใช้ได้ แอมป์มีอ็อก AUX เสียบสัญานจากภายนอกได้ วอลลุ่มเร่งเสียง ดีมีไฟ อื่นปรับได้

นอกจากนี้ ที่เหลือแถมครับ

หมดนี้ 600บ รวมส่ง


 SOUNDCLASS    15 มีนาคม 2562  14:44:10 (IP : 184.22.36.XXX)


หมดนี้ 600บ รวมส่ง


 SOUNDCLASS    15 มีนาคม 2562  14:44:37 (IP : 184.22.36.XXX)


หมดนี้ 600บ รวมส่ง


 SOUNDCLASS    15 มีนาคม 2562  14:45:01 (IP : 184.22.36.XXX)


หมดนี้ 600บ รวมส่ง


 SOUNDCLASS    15 มีนาคม 2562  14:45:28 (IP : 184.22.36.XXX)


หมดนี้ 600บ รวมส่ง

<