วันศุกร์ 18 มค. 2562 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขาย CD เพลงสากล / ขาย CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 22 ปกVG แผ่นVG++ราคา 200 บาท ขายรวมรายการที่ 23 


 nat09    18 มกราคม 2562  12:57:58 (IP : 171.97.65.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    18 มกราคม 2562  12:58:20 (IP : 171.97.65.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    18 มกราคม 2562  12:58:44 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 23 ปกVG แผ่นVG++


 nat09    18 มกราคม 2562  13:00:09 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:00:28 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 24 ปกVG แผ่นVG++ราคา 90 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:01:35 (IP : 171.97.65.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:02:21 (IP : 171.97.65.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:02:45 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 26 ปกแจก แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:03:40 (IP : 171.97.65.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:04:03 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 27 ปกแจก แผ่นVG++ราคา 150 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:06:26 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:07:23 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 25 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:08:14 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:08:40 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 28 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:09:24 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:09:53 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 29 ปกVG++แผ่นVG+++ราคา 120 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:10:30 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:11:25 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:11:44 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:13:51 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 30 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    18 มกราคม 2562  13:14:41 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:14:59 (IP : 171.97.65.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 31 ถึง 50 เป็น CD เพลงสากล ราคา 70 บาท ทุกแผ่น ครับ


 nat09    18 มกราคม 2562  13:17:10 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 25 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    18 มกราคม 2562  13:22:57 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที 31 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:25:29 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:26:52 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 32 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:27:57 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:28:39 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 33 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:29:52 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:30:21 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 34 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:32:43 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:33:03 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 35 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:33:36 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:33:55 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 36 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:36:30 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:37:03 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 37 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:38:25 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:39:03 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 38 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:43:29 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:44:35 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 24 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    18 มกราคม 2562  13:45:29 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 39 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:47:08 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:48:58 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 40 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:49:50 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:50:14 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 41 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:50:46 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:51:07 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 42 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:51:29 (IP : 171.97.65.XXX)


ปกหลัง


 nat09    18 มกราคม 2562  13:52:03 (IP : 171.97.65.XXX)


รายการที่ 43 


 nat09    18 มกราคม 2562  13:52:47 (IP : 171.97.65.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ