ขายหลอดอัพเดท ECC82/JHS5814/JRC6189/E80CC/12AU7, ECC865/6AQ8

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายหลอดอัพเดท ECC82/JHS5814/JRC6189/E80CC/12AU7, ECC865/6AQ8

 

 1.E80CC SIEMENS, NOS TUBE

# Grey plate แบบกล่อง

# Large O ring getter

# เป็นหลอดที่วิจารณ์ได้เนื้อเสียงที่โดดเด่นแถวหน้า เสียบแทน 12AU7/ECC82 ได้

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00

 

2.ECC82/12AU7 PHILIPS, NOS TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Gf3 delta 9C5, delta 0B3 code,  Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด new

ขายคู่ละ @2,800.00

 

3.ECC82/12AU7 PHILIPS MINIWATT, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Same code Gf8 delta 5E5, Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @2,500.00

 

4.ECC82/12AU7 AMPEREX GLOBAL GLOBE by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O getter

# Match Quad Gf8 delta 9A2 code Made in HOLLAND

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด >93

ขายคู่ละ @2,500.00

 

5.ECC82/12AU7 HP label by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Delta code Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 90

ขายคู่ละ @1,800.00

 

6.JHS 5814/12AU7 SYLVANIA, TUBE

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดหาอยากวิจารณ์จากต่างประเทศครบเครื่องดนตรี

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00

 

7.12AU7 RAYTHEON, TUBE

# Black plate 17mm

# Square ring getter

# วัดเทสหลอด >85

ขายคู่ละ @1,000.00 มี 6คู่

 

8.JRC 6189/12AU7WA RCA, TUBE

# Black plate

# O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @1,500.00

 

9.ECC865/ECC85/6AQ8 RFT, NOS TUBE, GOLD PIN

# Grey plate

# Triple mica

# O getter halo

# วัดเทสค่าหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00

 

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย NEUBERGER RPM370, HICKOK TV10A/Uก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

บัญชีโอนเงิน.

*ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารกรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

 

ขอบคุณครับ

 

1.1 E80CC SIEMENS, NOS TUBE

# Grey plate แบบกล่อง

# Large O ring getter

# เป็นหลอดที่วิจารณ์ได้เนื้อเสียงที่โดดเด่นแถวหน้า เสียบแทน 12AU7/ECC82 ได้

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:52:15 (IP : 49.49.239.XXX)


2.ECC82/12AU7 PHILIPS, NOS TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Gf3 delta 9C5, delta 0B3 code,  Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด new

ขายคู่ละ @2,800.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:52:51 (IP : 49.49.239.XXX)


2.1 ECC82/12AU7 PHILIPS, NOS TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Gf3 delta 9C5, delta 0B3 code,  Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด new

ขายคู่ละ @2,800.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:53:20 (IP : 49.49.239.XXX)


3.ECC82/12AU7 PHILIPS MINIWATT, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Same code Gf8 delta 5E5, Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:53:52 (IP : 49.49.239.XXX)


3.1 ECC82/12AU7 PHILIPS MINIWATT, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Same code Gf8 delta 5E5, Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:54:22 (IP : 49.49.239.XXX)


4.ECC82/12AU7 AMPEREX GLOBAL GLOBE by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O getter

# Match Quad Gf8 delta 9A2 code Made in HOLLAND

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด >93

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:54:53 (IP : 49.49.239.XXX)


4.1 ECC82/12AU7 AMPEREX GLOBAL GLOBE by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O getter

# Match Quad Gf8 delta 9A2 code Made in HOLLAND

# สภาพหลอดเหมือนใหม่

# วัดเทสหลอด >93

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:55:24 (IP : 49.49.239.XXX)


5.ECC82/12AU7 HP label by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Delta code Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 90

ขายคู่ละ @1,800.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:55:53 (IP : 49.49.239.XXX)


5.1 ECC82/12AU7 HP label by PHILIPS HOLLAND, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Delta code Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 90

ขายคู่ละ @1,800.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:56:26 (IP : 49.49.239.XXX)


6.JHS 5814/12AU7 SYLVANIA, TUBE

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดหาอยากวิจารณ์จากต่างประเทศครบเครื่องดนตรี

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:57:07 (IP : 49.49.239.XXX)


6.1 JHS 5814/12AU7 SYLVANIA, TUBE

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดหาอยากวิจารณ์จากต่างประเทศครบเครื่องดนตรี

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:57:41 (IP : 49.49.239.XXX)


7.12AU7 RAYTHEON, TUBE

# Black plate 17mm

# Square ring getter

# วัดเทสหลอด >85

ขายคู่ละ @1,000.00 มี 6คู่


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:58:12 (IP : 49.49.239.XXX)


8.JRC 6189/12AU7WA RCA, TUBE

# Black plate

# O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @1,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:58:52 (IP : 49.49.239.XXX)


8.1 JRC 6189/12AU7WA RCA, TUBE

# Black plate

# O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @1,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  11:59:29 (IP : 49.49.239.XXX)


9.ECC865/ECC85/6AQ8 RFT, NOS TUBE, GOLD PIN

# Grey plate

# Triple mica

# O getter halo

# วัดเทสค่าหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  12:00:12 (IP : 49.49.239.XXX)


9.1 ECC865/ECC85/6AQ8 RFT, NOS TUBE, GOLD PIN

# Grey plate

# Triple mica

# O getter halo

# วัดเทสค่าหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    15 ธันวาคม 2561  12:00:45 (IP : 49.49.239.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    17 ธันวาคม 2561  20:39:08 (IP : 49.49.235.XXX)


3.ECC82/12AU7 PHILIPS MINIWATT, TUBE

# Grey plate

# O ring getter

# Same code Gf8 delta 5E5, Made in HOLLAND  

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @2,500.00

ขายแล้วครับ


 Robert    10 มกราคม 2562  8:38:41 (IP : 58.11.6.XXX)


6.JHS 5814/12AU7 SYLVANIA, TUBE

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดหาอยากวิจารณ์จากต่างประเทศครบเครื่องดนตรี

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,000.00

ขายแล้วครับ


 Robert    15 มีนาคม 2562  20:29:58 (IP : 49.49.237.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    18 มีนาคม 2562  13:23:46 (IP : 49.49.234.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ