วันพุธ ที่ 12 ธค. 2561 ขายแผ่น 7 นิ้ว / 12 นิ้ว / cd เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

ขออนุญาต รายการที่ 1 ถึง 20 เป็นแผ่น 7 นิ้ว สภาพโดยรวม VG+ ราคา 60 บาท ทุกแผ่น ครับ


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:27:43 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 1


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:28:37 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:28:59 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 2


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:29:14 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:29:35 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 3


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:29:53 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:31:13 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 4 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:31:34 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:31:52 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 5 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:32:18 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:32:35 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 6


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:33:02 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:33:26 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 7 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:33:50 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:34:41 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 8 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:35:01 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:36:24 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 9 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:36:58 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:37:18 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 10 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:37:46 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:38:06 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 11 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:38:40 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:38:59 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 12


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:39:18 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:39:45 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 13 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:40:06 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:40:28 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 14 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:40:57 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:41:16 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 15 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:41:36 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:41:56 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 16 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:42:18 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:42:36 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 17 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:55:22 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:55:49 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 18 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:57:11 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:58:33 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 19 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:59:03 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:59:30 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 20 


 nat09    12 ธันวาคม 2561  11:59:57 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:00:26 (IP : 115.87.251.XXX)


ขออนุญาต  รายการที่ 21 ถึง 45 เป็น 12 นิ้ว ครับ


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:02:06 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 21 ปก/แผ่นVG  ราคา 1200 บาท


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:03:04 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:03:28 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:03:54 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการที่ 22 ปกVG+แผ่นVG++ราคา 1250 บาท


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:04:37 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:05:03 (IP : 115.87.251.XXX)


รายการทีืท 23 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:06:20 (IP : 115.87.251.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:07:01 (IP : 115.87.251.XXX)


ปก


 nat09    12 ธันวาคม 2561  12:07:40 (IP : 115.87.251.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ