วันศุกร์ ที่ 23 พย. 2561 ขายแผ่นเสียง 7 นิ้ว ลูกทุ่ง ลำเพลิน /ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว / ขายแผ่น CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

ขออนุญาต ครับ รายการที่ 1 ถึง 45 เป็น แผ่น 7 นิ้ว สภาพโดยรวม VG+ 


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:08:18 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 1 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:09:57 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:10:13 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 2 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:16:31 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:16:52 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 3 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:17:19 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:17:36 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 1 / 2 / 3 ส่งข้อความจองแล้ว ครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:18:03 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 4 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:19:06 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:19:26 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 5 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:19:49 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:20:04 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 6 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:20:27 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:20:46 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 7 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:21:08 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:21:26 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 4 / 5/ 6/ 7 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:21:55 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 8 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:22:30 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:22:49 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 9 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:23:18 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:23:34 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 10 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:23:56 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:24:12 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 8/ 9 / 10 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:24:38 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 11 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:25:04 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:25:20 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 12 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:25:57 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 13 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:26:34 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:27:03 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 11 / 12 / 13 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:27:28 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 14 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:31:27 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:31:46 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 15 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:44:50 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:45:09 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 14 / 15 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:45:35 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 16 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:51:26 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:51:48 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 17 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:53:12 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:54:51 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 18 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:55:26 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:55:43 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 16 / 17 / 18 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:56:21 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 19 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:57:07 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:57:34 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 20 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:58:02 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:58:41 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 19 / 20 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  10:59:09 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 21 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  11:00:01 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  11:00:29 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 22 ราคา 70 บาท


 nat09    23 พฤศจิกายน 2561  11:01:07 (IP : 110.168.128.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ