วันจันทร์ ที่ 29 ตค. 2561 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย แผ่นเสียงเพลงสากล / ขายแผ่น CD เพลง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:35:08 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 24 ปกVG+แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:36:19 (IP : 1.10.165.XXX)


ปกหลัง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:37:35 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 25 ปกVG++แผ่นVG++ราคา 1450 บาท ขายรวมรายการที่ 26 


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:39:57 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:41:13 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:41:39 (IP : 1.10.165.XXX)


ปกหลัง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:42:10 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 26 ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:42:53 (IP : 1.10.165.XXX)


จอง 5 เอกพจน์ครับ


 surapong    29 ตุลาคม 2561  14:43:10 (IP : 158.108.198.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:54:00 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 27  ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 90 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:56:02 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:57:15 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 28 ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 1250 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  14:58:59 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:02:37 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 29 ปกแจก แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:08:19 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:09:12 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 30 ปกVG+แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:10:12 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:11:19 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 31 ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:12:20 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:12:56 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 32 ปก/แผ่นVG+ราคา 100 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:13:46 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:14:10 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:15:24 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 33 ปกแจก แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:16:03 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:18:22 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 34 ราคา 190 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:20:49 (IP : 1.10.165.XXX)


ปกหลัง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:22:05 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 35 ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:23:23 (IP : 1.10.165.XXX)


ปกหลัง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:23:52 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 36 ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:24:36 (IP : 1.10.165.XXX)


ปกหลัง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:25:26 (IP : 1.10.165.XXX)


ขออนุญาต แจ้งให้ทราบรายการที่ 37 ถึง 59 เป็น CD ครับ


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:27:35 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 37 ราคา 60 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:31:52 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:32:38 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 38 ราคา 70 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:49:31 (IP : 1.10.165.XXX)


-


 nat09    29 ตุลาคม 2561  15:50:32 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 39 ราคา 70 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:01:35 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:02:16 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 40 ราคา 70 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:03:06 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:03:37 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 41 ราคา 60 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:04:30 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:05:28 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 42 ราคา 60 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:11:49 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:12:19 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 43 ราคา 90 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:13:10 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:13:47 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 44 ราคา 60 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:14:31 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:15:01 (IP : 1.10.165.XXX)


รายการที่ 45 ราคา 60 บาท


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:16:59 (IP : 1.10.165.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    29 ตุลาคม 2561  16:21:18 (IP : 1.10.165.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ