VINTAGE AUDIO BANGYAI ขายแผ่นเสียงเพลงไทย สากล 29/10/61

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รับจองไม่เกิน 3 วัน ถ้าเกินกว่านี้ ให้สิทธิ์คิวถัดไปค่ะ 

 ราคารวมส่งแล้วค่ะ

1. ปกแผ่น vg++ 1,000 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:25:03 (IP : 101.108.73.XXX)


2.เพลงชุดล้วนควันธรรม ปกแผ่น  vg ++ 2,500บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:38:07 (IP : 101.108.73.XXX)


3.สุนทราภรณ์ ปก vg แผ่น vg++ 800 บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:39:21 (IP : 101.108.73.XXX)


4.สุนทราภรณ์ เพลงผสม ปก vg แผ่น vg++ 1,800 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:40:22 (IP : 101.108.73.XXX)


5.สุนทราภรณ์ ห่วงรัก ปก vg แผ่น vg++ to nm 1,500 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:41:09 (IP : 101.108.73.XXX)


6.ยุง ปก vg แผ่น vg+ รอยบาง ฟังได้ดี เสียงกวนน้อย 3,500บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:41:56 (IP : 101.108.73.XXX)


7.ระพิน  ภูไท คุณนายโรงแรม ปก vg แผ่น vg++ 9,500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:43:52 (IP : 101.108.73.XXX)


8.ชรินทร์โชว์  ปก vg ด้านขวาขาดเล็กน้อย แผ่น vg++ 5,000 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:44:45 (IP : 101.108.73.XXX)


9.มานี-อดุลย์ปก vg ขอบด้านขวาขาดเล็กน้อย แผ่น vg++  รอยซองบางๆ 1,800บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:45:56 (IP : 101.108.73.XXX)


10. P.M.5  จูบลมชมเงา ปก VG++ แผ่น VG++ TO NM 700บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:47:06 (IP : 101.108.73.XXX)


11.  P.M.5 ปก VG++ แผ่น VG++  700บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:47:56 (IP : 101.108.73.XXX)


12.ชรินทร์  ซ่อนรัก รักซ้อน  ปก vg สันปกแตกเล็กน้อย แผ่น nm 2,500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:49:09 (IP : 101.108.73.XXX)


13.มานี มณีวรรณ ปก vg แผ่น vg++ to nm 1,500 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:50:01 (IP : 101.108.73.XXX)


14.จีระพันธ์   ปก vg สันปกขาดเล็กน้อย แผ่น vg++ รอยบางๆ เล็กน้อย 3,000 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:50:55 (IP : 101.108.73.XXX)


15.ชรินทร์ ,รุ่งฤดี ปก vg แผ่น vg++ to nm 1,500บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:51:53 (IP : 101.108.73.XXX)


16.ปก vg ขาดสันมุมซ้ายตามรูป แผ่น vg++ to nm 1,500บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:52:45 (IP : 101.108.73.XXX)


17.รุ่งเพชร  รุ่งเพชร พลาดรัก  แผ่น nm 3,800 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:54:12 (IP : 101.108.73.XXX)


17.1 ชื่อเพลง


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:54:54 (IP : 101.108.73.XXX)


18.เพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงปกขาว แผ่น vg++ to nm 2,800 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:55:48 (IP : 101.108.73.XXX)


19.จีระพงษ์  ปกขาว แผ่น vg++ 1,500 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:57:08 (IP : 101.108.73.XXX)


20. John Denver WindSong  ปก VG++ แผ่น VG++ TO NM แผ่น US 500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:58:09 (IP : 101.108.73.XXX)


21.EMERSON,LAKE & PALMER TARKUS ปกแผ่น VG++ TO NM แผ่น US   450 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  10:59:23 (IP : 101.108.73.XXX)


22.KANSAS MONOLITH  ปกแผ่น VG++ แผ่น US  450บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:00:31 (IP : 101.108.73.XXX)


23.JIM CROCE GREATEST LOVE SONGS  ปก VG++ แผ่น VG++ TO NM แผ่น US 600บาท 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:01:48 (IP : 101.108.73.XXX)


24. JIM CROCE I GOT A NAME ปก VG++ แผ่น VG++ TO NM แผ่น US 450 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:02:54 (IP : 101.108.73.XXX)


25.Live Cream vol.2 ปกแผ่น  vg++ to nm แผ่น japan  450บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:04:17 (IP : 101.108.73.XXX)


26.Ratt ปกแผ่น  vg++ to nm แผ่น  nm 450บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:05:11 (IP : 101.108.73.XXX)


27.Styx ปกแผ่น vg++ to nm 450 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:06:21 (IP : 101.108.73.XXX)


28. Carole King Tapestry ปกแผ่น vg++ to nm  แผ่น Japan 650บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:07:54 (IP : 101.108.73.XXX)


29.Jethro Tull A Passion Play ปกแผ่น vg++  แผ่น us 500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:09:36 (IP : 101.108.73.XXX)


30.Jethro Tull Songs From The Woodปก vg++แผ่น vg++  to nm แผ่น us  500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:10:45 (IP : 101.108.73.XXX)


31.John Denver 's Greatest Hits ปกแผ่น vg++ to nm แผ่น us 650บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:13:04 (IP : 101.108.73.XXX)


32.John Denver Spirit ปกแผ่น vg++ to nm แผ่น us 500 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:13:47 (IP : 101.108.73.XXX)


33. Crystal Gayle I've Cried The Blue Right Out Of My Eyes ปกแผ่น vg++ to nm แผ่น us 500 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:15:11 (IP : 101.108.73.XXX)


34.Gerry Rafferty Night Owl ปกแผ่น vg++ to nm แผ่น us500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:16:08 (IP : 101.108.73.XXX)


35.ELVIS COSTELLO ปก VG++ แผ่น NM แผ่น US 500บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:17:14 (IP : 101.108.73.XXX)


36.Leo Kottke Chewing Pine ปก vg++แผ่น vg++ to nm แผ่น us 600บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:18:21 (IP : 101.108.73.XXX)


37.Leo Kottke  ปก vg++ แผ่น vg++ to nm แผ่น us 600 บาท


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:19:10 (IP : 101.108.73.XXX)


วันนี้ลงครบแล้วค่ะ ขอบคุณเว๊ปและทุกท่านที่ติดตามค่ะ ขอบคุณค่ะ


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  11:20:57 (IP : 101.108.73.XXX)


แผ่นที่28จองแล้วค่ะ 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  13:21:58 (IP : 101.108.73.XXX)


ขอข้อมูล แผ่น 18 ทาง Line ครับ


 Capt Aod    29 ตุลาคม 2561  14:07:03 (IP : 223.24.144.XXX)


รับจองคุณประเสริฐ แผ่นที่12 ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  18:27:48 (IP : 125.24.6.XXX)


แจ้งให้ทราบพรุ่งนี้ค่ะคุณCapt Aod ทางไลน์ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  18:30:09 (IP : 125.24.6.XXX)


แผ่นที่18ติดจอง1คิวค่ะ 


 skyblue    29 ตุลาคม 2561  20:42:53 (IP : 125.24.6.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ