แผ่นเสียงเพลงไทยทั่วไป เช่น แจ้,เบิร์ด,มาลีวัลย์,ใหม่และอื่นๆ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

084-7392838

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

574-425884-2

ชื่อนางสาวอภิรดี จันทรภักดี

ค่าส่งลงทะเบียน50/ems100

1.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา2,000


 chery8    19 กันยายน 2561  10:03:29 (IP : 49.229.153.XXX)


2.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,300


 chery8    19 กันยายน 2561  10:05:46 (IP : 49.229.153.XXX)


3.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา850


 chery8    19 กันยายน 2561  10:14:34 (IP : 49.229.153.XXX)


4.ปกตามรูป,แผ่นvg+-++ ราคา1,100


 chery8    19 กันยายน 2561  10:16:39 (IP : 49.229.153.XXX)


5.ปกแจก,แผ่นvg+-++ ราคา1,100


 chery8    19 กันยายน 2561  10:18:41 (IP : 49.229.153.XXX)


6.ปกตามรูป,แผ่นvg+-++ ราคา750


 chery8    19 กันยายน 2561  10:25:03 (IP : 49.229.153.XXX)


7.ปกขาว,แผ่นvg+ ราคา750


 chery8    19 กันยายน 2561  10:28:19 (IP : 49.229.153.XXX)


8.ปกขาว,แผ่นvg++ ราคา950


 chery8    19 กันยายน 2561  10:30:07 (IP : 49.229.153.XXX)


9.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา650


 chery8    19 กันยายน 2561  10:31:30 (IP : 49.229.153.XXX)


10.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,500


 chery8    19 กันยายน 2561  10:33:21 (IP : 49.229.153.XXX)


11.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  10:35:23 (IP : 49.229.153.XXX)


12.ปกตามรูป,แผ่นvg++ 950


 chery8    19 กันยายน 2561  10:37:49 (IP : 49.229.153.XXX)


13.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา950


 chery8    19 กันยายน 2561  10:40:09 (IP : 49.229.153.XXX)


14.ปกแจกตามรูแ,แผ่นvg++ ราคา1,500


 chery8    19 กันยายน 2561  10:43:59 (IP : 49.229.153.XXX)


15.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา800


 chery8    19 กันยายน 2561  10:45:24 (IP : 49.229.153.XXX)


16.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  10:46:59 (IP : 49.229.153.XXX)


17.ปกแจก,แผ่นvg++ ราคา850


 chery8    19 กันยายน 2561  10:48:36 (IP : 49.229.153.XXX)


18.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา900


 chery8    19 กันยายน 2561  10:50:12 (IP : 49.229.153.XXX)


19.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา800


 chery8    19 กันยายน 2561  10:51:49 (IP : 49.229.153.XXX)


20.ปกขาว,แผ่นvg+ ราคา1,000


 chery8    19 กันยายน 2561  10:53:52 (IP : 49.229.153.XXX)


21.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,500


 chery8    19 กันยายน 2561  10:55:34 (IP : 49.229.153.XXX)


22.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา900


 chery8    19 กันยายน 2561  10:57:09 (IP : 49.229.153.XXX)


23.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  10:58:36 (IP : 49.229.153.XXX)


24.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา900


 chery8    19 กันยายน 2561  11:01:19 (IP : 49.229.153.XXX)


25.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา950


 chery8    19 กันยายน 2561  11:03:26 (IP : 49.229.153.XXX)


26.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา1,450


 chery8    19 กันยายน 2561  11:05:47 (IP : 49.229.153.XXX)


ไปธุระสักครู่ค่ะ


 chery8    19 กันยายน 2561  11:07:33 (IP : 49.229.153.XXX)


27.ปกขาว,แผ่นvg++ ราคา900


 chery8    19 กันยายน 2561  13:10:56 (IP : 49.229.153.XXX)


28.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา700


 chery8    19 กันยายน 2561  13:12:56 (IP : 49.229.153.XXX)


29.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา1,000


 chery8    19 กันยายน 2561  13:14:58 (IP : 49.229.153.XXX)


30.ปกแจก,แผ่นvg++ ราคา700


 chery8    19 กันยายน 2561  13:16:53 (IP : 49.229.153.XXX)


31.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,600


 chery8    19 กันยายน 2561  13:18:14 (IP : 49.229.153.XXX)


32.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  13:20:04 (IP : 49.229.153.XXX)


33.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  13:21:53 (IP : 49.229.153.XXX)


34.ปกตามรูป,แผ่นMint ราคา1,000


 chery8    19 กันยายน 2561  13:55:59 (IP : 49.229.153.XXX)


35.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา750


 chery8    19 กันยายน 2561  13:57:01 (IP : 49.229.153.XXX)


36.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา750


 chery8    19 กันยายน 2561  13:57:59 (IP : 49.229.153.XXX)


37.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา1,250


 chery8    19 กันยายน 2561  13:59:06 (IP : 49.229.153.XXX)


38.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา750


 chery8    19 กันยายน 2561  14:00:13 (IP : 49.229.153.XXX)


39.ปกตามรูป,แผ่นnm ราคา1,200


 chery8    19 กันยายน 2561  14:01:38 (IP : 49.229.153.XXX)


40.ปกแจก,แผ่นvg++ ราคา800


 chery8    19 กันยายน 2561  14:02:48 (IP : 49.229.153.XXX)


41.ปกแจก,แผ่นvg+ ราคา1,000


 chery8    19 กันยายน 2561  14:03:56 (IP : 49.229.153.XXX)


42.ปกแจก,แผ่นvg++ ราคา700


 chery8    19 กันยายน 2561  14:47:28 (IP : 49.229.153.XXX)


43.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา1,400


 chery8    19 กันยายน 2561  14:49:13 (IP : 49.229.153.XXX)


44.ปกตามรูป,แผ่นvg++ ราคา650


 chery8    19 กันยายน 2561  14:50:15 (IP : 49.229.153.XXX)


45.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา450


 chery8    19 กันยายน 2561  14:51:17 (IP : 49.229.153.XXX)


45.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา450


 chery8    19 กันยายน 2561  14:51:20 (IP : 49.229.153.XXX)


ขออภัยค่ะ โหลดผิด 45ไม่ใช่แผ่นนี้นะคะ


 chery8    19 กันยายน 2561  14:53:06 (IP : 49.229.153.XXX)


แผ่นนี้ค่ะ45

45.ปกตามรูป,แผ่นvg+ ราคา450


 chery8    19 กันยายน 2561  14:54:19 (IP : 49.229.153.XXX)


46.ปกตามรูป,แผ่นvg++-nm ราคา600


 chery8    19 กันยายน 2561  14:55:25 (IP : 49.229.153.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ