$$$$$$$$$___ขายเหมาแผ่นครั่งเก่าเก็บไว้สะสมมีทั้งหมด 8 แผ่น แผ่นนอกทั้งหมด___$$$$$$$$$$

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายแผ่นครั่ง แผ่นนอก มีทั้งหมด 8 ปผ่นตามในภาพ  ราคารวม  3,200 บาท รวมส่งทาง Kerry หากสนใขจิดจ่อได้ที่เบอร์ 087-391-7081 หรือ I.D. Line : vintagespkgroups

ปผ่นที่ 1 / หน้า 1 :

แผ้นที่ 1 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:31:27 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 2 / หน้า 1


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:32:42 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 2 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:33:25 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 3 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:34:14 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 3 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:35:15 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 4 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:35:55 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 4 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:36:40 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 5 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:37:49 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 5 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:39:00 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 6 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:39:53 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 6 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:40:43 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 7 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:41:47 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 7 / หน้า 2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:42:43 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 8 / หน้า 1 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:43:21 (IP : 1.46.225.XXX)


แผ่นที่ 8 / หน้า  2 :


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  1:44:15 (IP : 1.46.225.XXX)


-


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  12:40:29 (IP : 1.46.225.XXX)


-


 spkgroups    26 สิงหาคม 2561  19:33:42 (IP : 1.46.225.XXX)


-


 spkgroups    28 สิงหาคม 2561  5:05:02 (IP : 1.46.225.XXX)


-


 spkgroups    1 กันยายน 2561  20:27:14 (IP : 1.47.161.XXX)


-


 spkgroups    2 กันยายน 2561  9:59:34 (IP : 1.47.41.XXX)


-


 spkgroups    2 กันยายน 2561  13:41:38 (IP : 1.47.41.XXX)


-


 spkgroups    2 กันยายน 2561  13:41:57 (IP : 1.47.41.XXX)


-


 spkgroups    7 ตุลาคม 2561  23:35:58 (IP : 1.46.33.XXX)


-


 spkgroups    9 ตุลาคม 2561  1:39:17 (IP : 1.46.143.XXX)


-


 spkgroups    9 ตุลาคม 2561  8:58:02 (IP : 1.46.143.XXX)


-


 spkgroups    10 ตุลาคม 2561  10:26:25 (IP : 1.46.170.XXX)


-


 spkgroups    22 ตุลาคม 2561  20:38:48 (IP : 1.46.44.XXX)


-


 spkgroups