เรื่องของแผ่นเสียง Vinyl records

เรื่องราวที่ควรรู้เมื่อจะเล่นแผ่นเสียง
เรื่องราวที่ควรรู้เมื่อจะเล่นแผ่นเสียง

รอบรู้เรื่องแผ่นเสียง

ตำนาน การบันทึกเสียงลงแผ่นครั่ง
ตำนาน การบันทึกเสียงลงแผ่นครั่ง

แผ่นเสียงเก่าเล่าความหลัง
แผ่นเสียงเก่าเล่าความหลัง

แผ่นเสียงเก่า

เลเบลแผ่นเสียง และประวัติ
เลเบลแผ่นเสียง และประวัติ

LP,Discography

เลเบลแผ่นเสียงเพลงไทย
เลเบลแผ่นเสียงเพลงไทย