หัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียง

 

หัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียง ( Cartridges )

 

หัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียง ( Cartridges ) และการทำงาน

หัวเข็มหรือสมัยก่อนจะเรียกว่า Magnetic Catridge มีมาตั้งแต่ปี 1920 ซึ่งจะมีระบบการทำงานคือ กำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยแรงกดของผลึก Quartz ที่ส่งมาจากปลายเข็ม และในการบันทึกเสียงแบบ Direct Record ไมโครโฟนจะมีหน้าทีรับเสียงและเปลี่ยนคลื่นเสียงให้กลายเป็นคลื่นไฟฟ้า จากนั้นถูกนำไปขยายความถี่ และความถี่นี้จะทำให้ปลายเข็มเครื่องตัดแผ่นเสียงสั่นตามคลื่นความถี่ ปลายเข็มนี้จะเซาะเป็นแม่พิมพ์ให้กลายเป็นร่องของแผ่นเสียง จากนั้นก็นำแม่พิมพ์ที่ได้ไปปั้มเป็นแผ่นเสียง ในปัจจุบันนีี้อาจนำไฟล์เสียง digital ไปทำเป็นแม่พิมพ์แผ่นเสียงได้เช่นกัน

หลักการทำงานของหัวเข็ม

1. หัวเข็มแบบ MM ( Moving Magnet )

หัวเข็มแบบ MM จะเป็นหัวเข็มที่มีแม่เหล็กขนาดเล็กติดอยู่ที่ก้านปลายเข็ม (Contilever) ซึ่งจะเคลื่อนที่อยู่ระหว่างขดลวดสองชุด เมื่อปลายเข็มวิ่งไปบนร่องของแผ่นเสียงจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า หัวเข็มแบบ MM เป็นหัวเข็มที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถสร้างสัญญาณ Output ซึ่งแรงพอที่จะขยายเสียงสัญญาณผ่าน Phono Preamp ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภาคขยาย ระดับสัญญาณ output อยู่ระหว่าง 3.0-5.0 milivolt (mV)

ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาหัวเข็มโดยใช้ของเหลวประเภท Permalloy ที่มีความลื่นไหลสูงเคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก วิธีทำให้แก้ปัญหาในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนได้ดี

ในสมัยก่อนหัวเข็ม MM รุ่นเก่าๆจะต้องพันขดลวดมากรอบ ทั้งนี้เพือให้ได้ความสามารถในการเกิดกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ การพันขดลวดมากรอบทำให้เกิดปัญหาค่าต้านทาน(resistance)ที่สูง แต่ในปัจจุบันแมเหล็กที่นำมาใช้ผลิตหัวเข็มแบบ MM มีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กอยู่มาก จึงไม่จำเป็นต้องพันขดลวดให้มากรอบเหมือนเมื่อก่อนห็สามารถให้กระแสไฟฟ้าที่เพียงพอได้แล้ว และในปัจจุบันเป็นการออกแบบที่ดีกว่าเดิมมาก มีสามารถใรการสร้างกระแสไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการเกาะร่องแผ่นเสียง

จากภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของหัวเข็ม MM ของยี่ห้อ Shure V15

1) ก้าน (Cantilever)​ 2) ปลายเข็ม (Stylus) 3) แม่เหล็ก (Magnet) 4) ขั้ว (Pole) 5) ขดลวด (Coil) 6) ขั้วท้าย (Pin)

2.หัวเข็มแบบ MC ( Moving Coil )

หัวเข็มแบบ MC มีหลักการออกแบบที่ตรงข้ามกับหัวเข็มแบบ MM ซึ่ง แบบ MC จะใช้ขดลวด (Coil) ติดกับก้านปลายเข็ม (Cantilever) ก้านเข็มนี้จะทำงานอยู่ระหว่าง


Copyright © thaigramophone.com  2019