ตำนาน การบันทึกเสียงลงแผ่นครั่ง

 

การบันทึกเสียงลงแผ่นครั่งมี 2 ประเภท 
1. Vertical Recording 
เป็นการทำให้พื้นร่องของแผ่นเสียง เป็นคลื่นสูงต่ำ ภาษาอังกฤษเรียกว่า hill-and-dale แปลตรงตัวก็คือ เนินเขาและหุบเขาเตี้ยๆ โดยกระบวนการนี้ส่งผลให้พื้นร่องขรุขระ ขณะที่ขอบร่องดูเป็นเส้นคู่ขนานสวยงาม แผ่นเสียงที่อัดด้วยกระบวนการนี้ต้องใช้เข็มชนิดเข็มเพ็ชรเล่นเท่านั้น (Sapphire needle) และ Vertical Recording นี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า Sapphire Recordings เมื่อนำแผ่นเสียงประเภทนี้มาเล่นต้องปรับความเร็วไปที่ 80-120 รอบ/นาที
2. Lateral Recording 
เป็นการทำให้ขอบร่องของแผ่นเสียงเป็นรอยหยัก ขณะที่พื้นร่องของแผ่นเสียงราบเรียบ (ต่างจากแบบแรกอย่างสิ้นเชิง) และรอยหยักของขอบร่องเสียงนี้เองเมื่อกระทบกับปลายเข็มเหล็กจะเกิดการสั่น สะเทือน และทำให้เกิดเสียง สามารถพิจารณาได้จากตาเปล่า ซึ่งจะเป็นร่องบนแผ่นเสียงครั่งปรากฏรอยหยักตามขอบร่อง แผ่นเสียงประเภทนี้ใช้เล่นในอัตราความเร็ว 78 รอบ/นาที

รอบต่อนาทีคืออะไร? (RPM หรือ Round per minute) 
คือ จำนวนรอบของการหมุนกระบอกเสียงหรือแผ่นเสียงทั้งหมดในเวลา 1 นาที ซึ่งมีผลกับคุณภาพเสียงที่ออกมา ถ้าจำนวนรอบของการหมุนต่อนาทีมากเสียงที่ออกมาจะดี (แต่ก็ขึ้นกับความกว้างของร่องเสียงบนแผ่นเสียงด้วย นั่นคือ ถ้าร่องมีความละเอียดสูง (ร่องแคบ) จะส่งผลให้เสียงดียิ่งขึ้น) ตรงกันข้าม ถ้าจำนวนรอบของการหมุนในเวลา 1 นาที ต่ำ คุณภาพเสียงก็จะด้อยลง ในปัจจุบันนี้แผ่นเสียงประเภทไวนิลทั้งหมดถูกกำหนดให้ความเร็วรอบอยู่ที่ 33.5 รอบต่อนาที ซึ่งถือเป็นความเร็วรอบที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของการผลิตแผ่นเสียง แต่เนื่องจากว่า เทคโนโลยีในการทำร่องเสียงดีกว่าสมัยดั่งเดิมมาก จึงสามารถลดความเร็วรอบลงเหลือในระดับต่ำควบคู่ไปกับร่องที่มีความละเอียด สูง 

แผ่นเสียงร่องกลับทางคืออะไร 
คือ แผ่นเสียงที่กำหนดให้มีจุดเริ่มต้นในการเล่นอยู่ที่ด้านในของแผ่น โดยเข็มจะวิ่งสวนทางและไปสุดที่ขอบแผ่นด้านนอก ตัวอย่างแผ่นประเภทนี้ได้แก่ แผ่นเพลงสยามปาเต๊ะรุ่นหนาที่ใช้การแกะสลักตราแทนกระดาษปิด 

แผ่นเสียงหน้าเดียวคืออะไร 
คือ แผ่นเสียงในสมัยเริ่มแรกที่ยังไม่สามารถอัดเสียงได้ทั้ง 2 หน้า โดยปกติหน้าที่มิได้อัดเสียงจะพิมพ์สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต เป็นต้นว่า ตรา Angle Trademark และ Columbia Trademark
 
 

 

 

 

 

 

 


Copyright © thaigramophone.com  2019