Tonearm

 

Tonearm

 

เป็นตำแหน่งที่ติดตั้งหัวเข็ม(Cartridge)ทำหน้าประคองหัวเข็ม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตลอดเวลาที่หัวเข็มเคลื่อนที่ไปตามร่องแผ่นเสียง
วัสดุที่นำมาใช้ทำ Tonearm มักเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง แต่มีน้ำหนักที่เบา เช่น อลูมิเนียม,แมกนิเซียม,อัลลอยด์,ไตตาเนียม,คาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น

 

มวลของ Tonearm แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.High Mass มีความมั่นคง ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี แต่ถ้ามีมวลมากไป จะมีความเฉื่อยต่อการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
2.Low Mass มีความคล่องตัว ติดตามรายละเอียดได้ดี แต่แย่ในความมั่นคง

 

Tonearm แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.Pivoted Tonearm
2.Tangential Tonearm/Linear Tracking Tonearm

 

Pivoted Tonearm


เป็น Tonearm ที่พบเห็นได้ทั่วไป เคลื่อนตัวเป็นแนวโค้ง จากขอบแผ่นเสียงด้านนอก เข้าหาจุดศูนย์กลาง ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกกันว่า Tracking Error เนื่องจากมุมสัมผัสของหัวเข็มกับแนวร่องแผ่นเสียงไม่คงที่ แก้ไขโดยโดยการคำนวนความยาวของ Tonearm ให้สัมพันธ์กับมุม Offset ของมุมเข็ม พบว่ามุม Offset ที่ 25องศา และความยาวของ Tonearm เท่ากับ9นิ้วจากปลายเข็มถึงจุดหมุน เป็นค่าที่ดีที่สุด
 

ค่าOffsetของหัวเข็ม อาจจะได้จากการออกแบบ Tonearm ที่มีรูปร่างต่างกัน
1.Straight Tonearm แบบตรง
2.S Shaped Tonearm แบบตัว S
3.J Shaped tonearm แบบตัว J