Turntables

เครื่องเล่นแผ่นเสียง - Turntable

แยกประเภทเครื่องเล่นแผ่นเสียง แบบไม่วิเคราะห์เจาะลึก

Posted by : serikul วัน/เวลา : 30/10/2550 18:41:24

รวบรวมมาจากที่เคยพบเคยเห็นและเคยสัมผัส 

นำมาจำแนกแยกแยะตามคุณสมบัติ 

เป็นเพื่อเป็นข้อมูล แบบ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม นะครับ 

1. แบ่งตามระบบขับเคลื่อนจานหมุน มี 3 แบบ 

1.1 แบบลูกยาง 

1.2 แบบสายพาน (Belt Drive) 

1.3 แบบมอเตอร์ขับตรง (Direct Drive) 

2. แบ่งตามระบบการทำงานของโทนอาร์ม จะมี 3 ระบบ 

2.1 ระบบ Full Manual 

2.2 ระบบ Semi Automatic (อัตโนมัติแค่ครึ่งหลัง) 

2.3 ระบบ Full Automatic 

3. แบ่งตามการรองรับการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง 

3.1 แบบแท่นแข็ง ไม่มีการรองรับการสั่นสะเทือน 

3.2 แบบแท่นแขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสั่นสะเทือนทั้งเครื่อง) 

3.3 แบบแท่นแข็ง ตัวเครื่องแขวนลอย (คอยล์สปริงรับแรงสั่นสะเทือนเฉพาะตัวเครื่อง) 

4. แบ่งตามประเภทของมอเตอร์ 

4.1 มอเตอร์ใช้ไฟ AC 

4.2 มอเตอร์ใช้ไฟ DC 

เป็นการจำแนกตามระบบการทำงาน ไม่วิจารณ์เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย นะครับ 

1. แบ่งตามระบบขับเคลื่อนจานหมุน มี 3 แบบ 

1.1 ขับเคลื่อนด้วยลูกยาง จะเป็นเครื่องในยุคแรก ๆ การทำงานจะมีลูกยางเป็นตัวถ่ายทอดการหมุนจากพูเล่ย์ของแกนมอเตอร์ส่งผ่านไปขับจานหมุน ความเร็วรอบของจานหมุน จะผันแปรไปตามขนาดของพูเล่ย์ แกนใหญ่รอบจะเร็ว แกนเล็กรอบจะช้า

อาจจะมีบางยี่ห้อออกแบบให้ลูกยางตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และแกนมอเตอร์อยู่ในแนวนอน แต่การทำงานก็มีหลักการเดียวกันคือลูกยางเป็นตัวถ่ายถอดการหมุน จากพูเล่ย์มอเตอร์ไปสู่จานหมุน

1.2 ขับเคลื่อนด้วยสายพาน จะมีสายพานเป็นวงยางแบน ขนาดเส้นรอบจะวงใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ตามอัตราส่วนระหว่างวงรอบตัวในของจานหมุนกับขนาดพูเล่ย์ของแกนมอเตอร์

อาจจะมีแบบที่แยกจานหมุนออกเป็น 2 ส่วน คือจานหมุนหลักจะมีน้ำหนักมากเป็นตัวรองรับแผ่นเสียง วางทับอยู่ด้านบนของตัวจานหมุนรองซึ่งจะเป็นตัวรับแรงหมุนจากมอเตอร์ผ่านสายพานเช่นเดียวกัน

ยังมีแบบที่ตัวมอเตอร์และสายพานอยู่ด้านนอก สายพานอาจจะวงยางกลม หรือเส้นด้าย

1.3 แบบมอเตอร์ขับตรง (Direct Drive) แกนหมุนของมอเตอร์จะเป็นตัวขับจานหมุนโดยตรง บางยี่ห้อตัวจานหมุนจะเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ด้วย

2. แบ่งตามระบบการทำงานของโทนอาร์ม จะมี 3 ระบบ 

2.1 ระบบ Full Manual ระบบนี้ผู้เล่นต้องจัดการเองทั้งหมด ตั้งแต่เปิดสวิชท์ ยกโทนอาร์มวางที่แผ่น เมื่อเล่นจบแผ่นต้องยกโทนอาร์มเก็บ และปิดเครื่องเอง 

2.2 ระบบ Semi Automatic (กึ่งอัตโนมัติ) ระบบนี้ครึ่งแรกผู้เล่นต้องยกโทนอาร์มไปวางเอง ตอนที่ยกโทนอาร์มออกจากขาตั้ง จะทำหน้าที่เปิดสวิชท์ให้มอเตอร์เริ่มทำงานด้วย พอเล่นไปจนจบแผ่น กลไกอัตโนมัติก็จะเริ่มทำงานโดยยกโทนอาร์มขึ้นจากแผ่นแล้วนำมาเก็บไว้ที่ขาตั้ง รวมทั้งปิดสวิทช์ให้ด้วย

2.3 ระบบ Full Automatic เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ผู้ใช้เพียงวางแผ่น กดปุ่มหรือโยกคันบังคับ Start แค่ครั้งเดียว กลไกจะเปิดเครื่องยกโทนอาร์มไปวางตรงจุดที่ตั้งไว้ตามขนาดของแผ่น เมื่อเล่นจบแผ่นกลไกก็จะยกโทนอาร์มมาเก็บและปิดเครื่องให้ด้วย

3. การรองรับการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง 

3.1 แบบแท่นแข็ง ไม่มีการรองรับการสั่นสะเทือนใ