สตริงคอมโบไทยในอดีต ภาค3

 

ปี 2525 วง Royal Sprites ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัล

แผ่นเสียงทองคำ จากเพลงรักสิบล้อรอสิบโมง โดยอำนาจ ศรีมา หัวหน้าวง เป็นผู้รับพระราชทาน  

โดย : sam_the_tailor   วันที่ : 9/16/2013 8:39:38 PM    (IP : 58.64.107.XXX)

เพลงรักสิบล้อต้องรอสิบโมง ขับร้องโดย ไพรเวศ วงศ์ธนบัตร วง Royal Sprites    http://www.youtube.com/watch?v=ejubbooWZ7w

วง Royal Sprites ปี 1973 

วง Royal Sprites

วง Royal Sprites กับวง Sherbet 

วง Royal Sprites กับ ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

วง Royal Sprites ตั้งขึ้นราวปี 1970 เพื่อเข้าประกวดวงสตริงคอมโบ ปี 2513  สมาชิกยุคแรกประกอบด้วย

อำนาจ ศรีมา (กีตาร์)   บรรณสาร (กีตาร์)   เสริมเวช ช่วงยรรยงค์ (ออร์แกน)   อนันต์ ชุมพันธ์ (กลอง)

ไพรเวศ วงศ์ธนบัตร (แซ็คโซโฟน)   อดิศักดิ์ ประคุณห


Copyright © thaigramophone.com  2019