สตริงคอมโบไทยในอดีต ภาคแรก

สตริงคอมโบไทย ในอดีต

วงดิอิมพอสสิเบิ้ลส์ ยุคแรก ประกอบด้วย  เศรษฐา ศิระฉายา (กีตาร์ และ ร้องนำ)   วินัย พันธุรักษ์ (กีตาร์)

พิชัย ทองเนียม (เบส)   สุเมธ แมนสรวง (ออร์แกน)   อนุสรณ์ พัฒนกุล (กลอง)

ยุคแรกของวงดิอิม เล่นเพลงสากลยอดนิยมในยุคนั้นเป็นหลัก

ปี 2513 วงดิอิมมีโอกาสทำเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของเปี๊ยกโปสเตอร์ โทน จำนวน 3 เพลง

เพลง  ปิดเทอม  เริงรถไฟ  ชื่นรัก   http://www.youtube.com/watch?v=ihfrBxu7lbk 

เพลงปิดเทอม เป็นเพลงไตเติ้ลของภาพยนตร์ ดั้งเดิมแต่งโดย รักษ์ รักพงษ์ แต่เมื่อปราจีน ทรงเผ่า สมาชิกที่

เข้าร่วมกับวงตอนหลังนำเพลงไปทำ เลยออกมาในลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมากมาย

ในความเห็นส่วนตัว เพลงปิดเทอม มีส่วนคล้ายกับเพลง Satisfactions ของคณะ Rolling stones

รวมกับเพลง No time ของคณะ Guess Who  

เพลง Satisfaction โดยคณะ Rolling Stones   http://www.youtube.com/watch?v=0Ncvuvd3fO0

เพลง No time โดยคณะ Guess Who http://www.youtube.com/watch?v=oqeSUAlI5uI

เพลงเริงรถไฟ โดย วงดิอิม